A A A

 

Promovarea medicamentelor va fi reglementată prin lege

Pentru a informa corect consumatorul şi a îi oferi posibilitatea să-și formeze propria opinie asupra valorii terapeutice a medicamentelor, precum și pentru a responsabiliza medicii şi farmaciştii, care pot să-i influenţeze în alegerea unui medicament, Executivul a aprobat astăzi, Regulamentul cu privire la promovarea etică a medicamentelor.

 

Pentru asigurarea utilizării în siguranţă a medicamentelor, indiferent de modul lor de eliberare, documentul în premieră reglementează modalitatea desfășurării publicității şi promovării medicamentelor.

 

Conform proiectului este permisă publicitatea către publicul larg doar a medicamentelor care se eliberează fără prescripţie medicală, care trebuie să fie exactă, actuală, să nu încurajeze automedicația și utilizarea nerațională.

 

De asemenea, Regulamentul stipulează cerinţele privind publicitatea destinată persoanelor calificate în domeniul sănătăţii, care prevăd că toate informaţiile trebuie să fie exacte, actualizate, verificabile şi complete pentru a permite formarea unei proprii opinii cu privire la calitatea terapeutică a medicamentului în cauză.

 

Materialele publicitare pot fi difuzate la televiziune sau radio, iar publicitatea exterioară poate fi expusă numai cu condiţia notificării prealabile a Agenției Medicamentului de către persoana care difuzează/expune materialul respectiv, iar Agenţia Națională pentru Sănătate Publică va întreprinde măsurile necesare privind respectarea legislaţiei cu referire la publicitatea medicamentelor.

 

Menționăm că, Proiectul a fost elaborat pentru consolidarea domeniului de promovare etică a medicamentelor în conformitate cu cele mai bune practici din statele membre ale Uniunii Europene.