A A A

 

Proiectul moldo-elvețian „Regionalizarea serviciilor pediatrice de urgență și terapie intensivă în Republica Moldova” a contribuit semnificativ la asigurarea accesului egal pentru toți copiii în stări critice, la servicii medicale de calitate

Astăzi, 29 martie, peste 200 de specialiști din sistemul de urgențe și terapie intensivă pediatrică din Republica Moldova, directori de spitale, specialiști în promovarea sănătății și consultanți internaționali s-au reunit în cadrul unei conferințe de capitalizare a proiectului moldo-elvețian „Repemol”, care a implementat regionalizarea serviciilor pediatrice de urgență și terapie intensivă din Republica Moldova.

 

Pe durata a 10 ani, Proiectul moldo-elvețian ”Regionalizarea serviciilor pediatrice de urgență și terapie intensivă în Republica Moldova” ( REPEMOL) și-a adus contribuția la asigurarea unui acces egal pentru toți copiii (cu accent pe categoria de vârstă 0-5 ani) în stări critice, la servicii medicale de calitate, în cel mai scurt timp posibil.

 

Regionalizarea a urmărit scopul de a reduce mortalitatea la copiii de 0-5 ani, iar potrivit datelor Centrului Național de Management în Sănătate, în 2008 (anul demarării Proiectului) rata mortalității la copiii sub 5 ani era de 14,4%, iar în 2017, este de 11,4%. Similar, a scăzut și rata mortalității la copiii sub 5 ani prin traume și otrăviri: de la 1,7% la 1,4%.

 

Prezentă la deschiderea evenimentului, ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari a menționat că modernizarea serviciilor pediatrice de urgență și terapie intensivă era o necesitate stringentă în Republica Moldova, iar cu suportul partenerilor internaționali s-a reușit realizarea unei schimbări palpabile în domenii de interes major la nivel central, în rîndul furnizorilor de servicii medicale precum și la nivel de comunitate.

 

„REPEMOL a cuprins, atât partea de reformă a sistemului de sănătate reprezentată de regionalizarea serviciilor pediatrice de urgență și terapie intensivă, cât și intervenții la nivelul prestatorilor de servicii de sănătate. Prin intermediul acestui proiect, beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului, s-au bucurat de: îmbunătățirea politicilor de sănătate în domeniul asistenței medicale de urgență și terapie intensivă pediatrică, de dotarea cu echipamente și tehnologii medicale performante, de instruirea cadrelor medicale în conformitate cu standardele europene, de acțiuni de prevenire a accidentelor domestice și rutiere. Avem cu ce ne mîndri!”, a accentuat ministrul.

 

În cadrul Conferinței, specialiștii au prezentat inovațiile aduse în sistemul medical din republică și au discutat despre asigurarea durabilității rezultatelor obținute.

 

Investițiile de bază ale Proiectului s-au făcut în echipamente medicale performante care contribuie direct la asigurarea supraviețuirii copiilor în stări critice, în formarea profesională a medicilor și asistentelor medicale, în asigurarea managementului calității serviciilor medicale din Republica Moldova, în managementul tehnologiilor medicale și într-o componentă de prevenire a accidentelor casnice și rutiere la copii și promovarea sănătății.

 

În cadrul Conferinței, Simone Giger, directoarea Biroului de Cooperare al Elveției, a declarat: „Acum zece ani, am răspuns solicitării Ministerului Sănătății de a susține reforma serviciilor pediatrice de urgență și terapie intensivă din Moldova. Astăzi, putem afirma că rezultatele obținute în urma activității comune în cadrul proiectului REPEMOL justifică pe deplin investițiile și eforturile pe care le-am făcut împreună. Proiectul a demonstrat importanța abordării și soluționării problemelor la nivel de sistem. Iar acest lucru a fost posibil datorită menținerii unor relații de lungă durată de colaborare și parteneriat cu toate părțile interesate, la toate nivelele”.

 

„Proiectul a reușit să crească șansele de supraviețuire ale copiilor în stare gravă, indiferent dacă aceștia locuiesc în oraș sau într-un sat îndepărtat din republică. Acest rezultat a fost obținut prin regionalizarea asistenței medicale de urgență și terapie intensivă pediatrică, prin instruirea la standarde europene a personalului medical, precum și prin organizarea și dotarea cu echipament modern a 12 unități de primiri urgențe și a 5 secții de terapie intensivă pediatrică de pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Acum, există capacități de intervenție medicală rapidă și performantă în toate cele 3 regiuni ale republicii”, a subliniat Dana Fărcășanu, directorul Proiectului REPEMOL.

 

Proiectul și-a fundamentat intervențiile pe cîteva inovații pentru sistemul medical din Republica Moldova care au fost replicate la scară națională de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS). Astfel a fost implementat la scară națională conceptul de ”unitate de primire urgențe”(UPU), managementul tehnologiilor medicale, a făcut activități de pionierat în managementul calității serviciilor medicale, a contribuit direct la introducerea specialității de bioinginer, a creat centre de formare pentru specialiști urgentiști și centre de promovarea sănătății, a creat nenumărate resurse informaționale noi, necesare dezvoltării sistemului de sănătate din Republica Moldova.

 

 „REPEMOL” a fost inițiat în 2008, la solicitarea directă a Ministerului Sănătății către Agenția Elvețiană de Dezvoltare și Cooperare (SDC) pentru sprijin în implementarea regionalizării serviciilor pediatrice de urgență și terapie intensivă. În calitate de agenție de implementare pentru acest proiect a fost selectată Fundația ”Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate” (CPSS) din România, care a deschis o filială la Chișinău, CPSS-Moldova. Asistența financiară a Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare acordată Republicii Moldova, prin intermediul Proiectului REPEMOL, a constituit peste 18 milioane de franci elvețieni.