A A A

 

Proiectul MENSANA - model de servicii pentru reintegrarea persoanelor cu probleme de sănătate mintală

Acțiunile întreprinse pentru sporirea accesibilității serviciilor de sănătate mintală la nivel de comunitate au fost discutate astăzi, 19 februarie, de către reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și cei ai Institutului „Trimbos” Moldova.

 

În cadrul întrunirii, au fost analizate activitățile realizate în cadrul proiectului ”MENSANA - Suport pentru reforma serviciilor de sănătate mintală din Moldova”, identificate provocările cu care se confruntă la implementare profesioniștii și partenerii pe domeniul intersectorial, la fel au fost proiectate intervențiile pentru finalizarea primei faze a proiectului nominalizat.

 

„Proiectul MENSANA este un proiect cu impact și rezultate extrem de valoroase pentru sistem la nivel de asistență medicală primară, precum și prin suportul față de beneficiari prin ameliorarea condițiilor de viață și de sănătate la nivel de comunitate. Institutul „Trimbos” prin proiectul MENSANA, susținut de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, aduce o plusvaloare esențială în schimbarea abordării asistenței psihiatrice, cu apropierea serviciilor de comunitate și necesitățile acestor pacienți, valori extrem de importante pentru respectarea drepturilor omului. Totodată, intervențiile sunt în concordanță cu necesitățile de transformare în domeniu, ca priorități determinate de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, a menționat secretarul general de stat Boris Gîlca.

 

La rândul său, managerul local de proiect MENSANA, Victoria Condrat a punctat că urmează evaluarea comună a rezultatelor proiectului care va fi realizată de Minister și donator, pentru planificare extinderii proiectului menționat la nivel național, realizarea colaborării multisectoriale (sănătate, asistență socială, poliție), care va aduce la sporirea accesibilității la îngrijiri de sănătate mintală prin abordarea medico-socială în toată țara.

 

Menționăm că, începând cu august 2014 proiectul „MENSANA - Suport pentru Reforma Serviciilor de sănătate mintală în Moldova”, finanțat de agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, implementat de Institutul Trimbos, a implementat un șir de acțiuni, cu rezultatul focusat pe ameliorarea serviciilor acordate persoanelor cu probleme de sănătate în 4 raioane pilot, prin instruirea a 100% a profesionaliștilor din domeniu (medici de familie, psihiatri, asistente medicale).

 

Acțiunile au creat un mediu favorabil pentru modelul de servicii, au susținut reintegrarea persoanelor cu probleme de sănătate mintală în ariile lor de proximitate, precum și creșterea numărului de vizite la domiciliu, scăderea admiterilor în spitalele de psihiatrie cu o informare și comunicare eficientă pentru toți actorii implicați.

 

Toate aceste intervenții sunt realizate în conformitate cu „Programul Național privind sănătatea mintală pentru anii 2017-2021” elaborat și implementat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.