A A A

 

Proiectul legii cu privire la promovarea ocupării forței de muncă a fost discutat în cadrul Consiliului Economic pe lângă Prim-Ministru

Proiectul de lege cu privire la promovarea ocupării forței de muncă a fost discutat în cadrul grupului de lucru 6 ”Dezvoltarea pieței muncii” al Consiliului Economic.

 

Secretarul de Stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Anastasia Oceretnîi, în cadrul ședinței de lucru, a menționat că necesitatea elaborării noul proiect de Lege cu privire la promovarea ocupării forței de munca a fost impusă de o serie de documente de politici: Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019 (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016), Programul de activitate a Guvernului pentru anii 2016-2018, Strategia națională privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021 (aprobată prin Hotărârea Guvernului 1473 din 30.12.2016).

 

Promovarea pe piața muncii a măsurilor de ocupare a forței de muncă moderne, adaptate necesităților diferitor categorii de persoane, este una din prioritățile Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și se propune a fi realizată prin intermediul acestui proiect de lege.

 

În acest context, noul proiect de lege vine cu servicii și măsuri noi de ocupare a forței de muncă, care au ca scop – prevenirea și reducerea şomajului și efectelor sociale ale acestuia, creșterea ratei de ocupare a forței de muncă, creșterea competitivității forței de muncă, măsuri de stimulare a angajatorilor pentru crearea locurilor noi de muncă, în special în mediul rural, îmbunătățirea sistemului de analiză, informare și prognoză a pieței muncii.

 

Odată cu punerea în aplicare a prezentului proiect de lege, se vor crea locuri noi de muncă în mediul rural, urmare a acordării granturilor întreprinderilor mici din mediul rural, care oferă locuri de muncă, va spori competitivitatea forței de muncă și, respectiv, diminuarea decalajului între cererea și oferta forței de muncă, prin implementarea noilor forme de formare profesională a șomerilor - instruirea la locul de muncă, va crește rata de ocupare a șomerilor din mediul rural, unde se află 80% din toți șomerii, prin acordarea de granturi șomerilor care lansează afaceri proprii și își creează un loc de muncă.

 

Concomitent, prin această măsură, va spori numărul persoanelor ocupate în mediul rural, respectiv va scădea numărul de beneficiari de ajutor social, precum și va scădea numărul persoanelor care emigrează.