A A A

 

Progresul Republicii Moldova în implementarea Programului de acțiuni al Conferinței Internaționale pentru Populație și Dezvoltare discutat în cadrul Comisiei parlamentare de profil

Astăzi, 20 septembrie, în cadrul Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie s-au desfășurat consultări naționale, cu privire la evaluarea progresului Republicii Moldova în implementarea Programului de acțiuni al Conferinței Internaționale pentru Populație și Dezvoltare.

 

În cadrul discuțiilor, au participat reprezentanți ai Comisiei parlamentare de profil, autorităților publice centrale, parteneri de dezvoltare și mass-media.

 

În debutul întrunirii, președinta Comisiei, Valentina Buliga, a menționat despre necesitatea trecerii în revistă a tututor progreselor și provocărilor, cu care se confruntă Republica Moldova în dezvoltarea politicilor în domeniul populației, evaluarea riscurilor existente, inclusiv fenomenul migrației. În contextul acestor provocări, se impune necesitatea implementării unor intervenții de politici pro-active și adaptive la nivel național.

 

La rândul său, secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Anastasia Oceretnîi, a declarat că, odată cu aderarea în anul 2004 la declaraţia de la Cairo, implicit la Programul de Acțiuni al Conferinței Internaționale pentru Populație și Dezvoltare, Republica Moldova şi-a asumat obligaţia de realizare a obiectivelor stabilite la nivel mondial, în scopul asigurării respectării drepturilor fundamentale ale omului, reducerii sărăciei, consolidării capacităților instituțiilor statului pentru accesul universal la informaţii şi servicii în domeniul sănătăţii reproductive și alte servicii publice de calitate.

 

„Acţiunile prioritare sunt orientate spre integrarea în strategiile de dezvoltare a măsurilor, de ameliorare a caracteristicilor capitalului uman şi de adaptare la îmbătrînirea populaţiei, iar necesitatea de realizare coordonată a măsurilor pentru stabilizarea populaţiei a fost dictată de evoluţia indicatorilor statistici, ce continuă să semnaleze o situaţie demografică nefavorabilă în țară”, a subliniat secretarul de stat.

 

Urmare a consultărilor naționale, propunerile și recomandările privind acțiunile ce urmează să fie întreprinse, printr-o abordare complexă, precum și inițiativele de îmbunătățire a cadrului legal, vor fi incluse în prezentarea de țară din cadrul Conferinței Regionale UNECE: Dinamica populației și dezvoltarea durabilă, care va avea loc la Geneva în perioada 1-2 octombrie curent.