A A A

 

Progresele privind implementarea strategiei de dezvoltare a resurselor umane din sistemul sănătății pentru anii 2016-2025 discutate în cadrul unei mese rotunde

Reprezentanții Ministerului Sănătații, Muncii și Protecției Sociale, ai Organizației Mondiale a Sănătății și ai instituțiilor medicale, s-au întrunit astăzi, 19 decembrie curent, în cadrul unei mese rotunde, pentru a analiza și discuta progresul privind implementarea strategiei de dezvoltare a resurselor umane din sistemul sănătății pentru anii 2016-2025.

 

În debutul ședinței, secretarul general de stat, Boris Gîlca, a apreciat implicarea și suportul oferit de Organizația Mondială a Sănătății în elaborarea strategiei de dezvoltare a resurselor umane din sistemul sănătății, care este unicul document strategic în domeniul Resurselor Umane din sănătate în țara noastră.

 

„Una din cele mai mari provocări cu care se confruntă sistemul de sănătate la momentul actual este criza resurselor umane, iar pentru soluționarea acesteia era inevitabil acest document strategic care să ne ghideze în soluționarea acestei probleme. Acum, împreună, trebuie să revizuim planul de acțiuni și să venim cu soluții eficiente, care să contribuie la gestionarea eficientă a personalului medical, asigurarea sistemului sănătății cu resurse umane, garantarea unei finanțări durabile și retenția angajaților în sistemul de sănătate”, a menționat Boris Gîlca.

 

La rândul său, șeful Biroului Organizației Mondiale a Sănătății în Republica Moldova, Haris Hajrulahovic, a menționat că OMS în comun cu delegația UE, elaborează un nou proiect ce prevede asigurarea unui nivel înalt de educație în domeniul sănătății, prin modernizarea instituțiilor de învățământ.

 

„Suntem la etapa de finalizare a planului de acțiuni pentru următorii 2 ani, iar resursele umane și consolidarea acestora sunt prioritățile acestui plan, îndeosebi asigurarea conexiunii între curicula instituțiilor de învățământ care pregătesc cadre medicale și serviciile necesare populației”, a subliniat Haris Hajrulahovic.

 

În context, reprezentanții OMS au prezentat experiențele dezvoltării resurselor umane în sănătate la nivel global și european, identificând provocările cu care se confruntă majoritatea statelor și anume schimbarea accentelor politice și stabilirea unor obiective de dezvoltare durabilă.

 

Conducătorii instituțiilor medicale s-au referit la problemele identificate în procesul de implementare a strategiei de dezvoltare a resurselor umane din sistemul sănătății pentru anii 2016-2025, și anume, lipsa unei delimitări clare la nivel instituțional, a unui dialog permanent între entitățile sistemului de sănătate și lipsa colaborării cu mediul privat.

 

La finalul discuțiilor, participanții la masa rotundă au identificat umătoarele soluții pentru asigurarea cu resurse umane a sistemului de sănătate, și anume: optimizarea și motivarea personalului, dezvoltarea competențelor profesionale prin ridicare calității studiilor, focalizarea forței de muncă în dependență de necesități, asigurându-le mobilitate și consolidarea instituțională a persoanelor.

 

În acest sens, experții OMS au recomandat realizarea misiunilor de audit intern și extern pentru identificarea problemelor și lacunelor, revizuirea și ajustarea planului în corespundere cu Strategia Sănătate 2020, care se axează pe îmbunătăţirea calității serviciilor medicale şi asigurarea unui management al sănătăţii mai eficient.

 

Menționăm că Strategia de Dezvoltare a Resurselor Umane din Sistemul Sănătății pentru anii 2016-2025 a fost aprobată de Guvern în luna martie 2016. Documentul stabilește direcțiile prioritare de intervenție și obiectivele pe termen mediu și lung pentru asigurarea dezvoltării continue a personalului medical.