A A A

 

Programul de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilitatăți pentru anii 2018-2026 a fost aprobat de către Guvern

Pentru asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale, instituționalizate, cabinetul de miniștri a aprobat Programul național de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile rezidențiale gestionate de Agenția Națională Asistență Socială, pentru anii 2018-2026.

 

Conform documentului, pentru asigurarea dreptului la viață independentă a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale vor fi dezvoltate și prestate servicii sociale la nivel de comunitate.

 

Astfel, în următorii 9 ani urmează să fie transformate 6 instituții rezidențiale aflate în gestiunea Agenției Naționale Asistență Socială, să fie create Centre regionale (Nord, Centru și Sud) de dezvoltare și prestare a serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități.

 

De asemenea, vor fi întreprinse măsuri de prevenire a instituționalizării persoanelor cu dizabilități, vor fi fortificate capacitățile resurselor umane implicate în acordarea serviciilor de suport persoanelor cu dizabilități, precum și se vor evalua și monitoriza respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, atât în instituțiile rezidențiale, cât și în serviciile sociale comunitare.

 

Realizarea prevederilor documentului urmărește dezinstituționalizarea a circa 60% din numărul total de beneficiari din sistemul rezidențial, realizarea dreptului la trai independent în comunitate a persoanelor cu dizabilități din instituțiile rezidențiale, îmbunătățirea condițiilor de viață a acestora, accesul la servicii comunitare, precum și schimbarea atitudinii şi gândirii stereotipe a populaţiei cu referire la persoanele cu dizabilităţi, educând o societate tolerantă.