A A A

 

Prof.univ., dc.hab. Ion Bahnarel – peste 40 de ani dedicați sistemului de sănătate din Republica Moldova

Echipa Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale l-a felicitat astăzi pe profesorul universitar, doctor habilitat în științe medicale, dl. Ion Bahnarel, cu ocazia celor 65 de ani de la naștere și cu cei peste 40 de ani dedicați sistemului medical din țara noastră.

 

Profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale, expert și membru al organizațiilor internaționale, Om Emerit al Republicii Moldova, autor a peste 320 de lucrări ştiinţifice si metodico-didactice și multe alte merite și dinstincții, Ion Bahnarel a contribuit de-a lungul activității cu mult profesionalism, multă muncă și responsabilitate la dezvoltarea domeniului științei medicale și consolidării serviciului de sănătate publică din Republica Moldova.

 

În cadrul Conferinței de prezentare a realizărilor lui Ion Bahnarel, ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari, și-a exprimat gratitudinea și respectul pentru eforturile și aportul adus la dezvoltarea sistemului de sănătate publică din țara noastră.

 

„Grație muncii perseverente care ați depus-o pe parcursul acestor decenii ați devenit o personalitate marcantă în mediul medical, academic și cercetare și sunt convinsă că principialitatea, profesionalismul și onestitatea pe care le manifestați vor contribui la noi performanțe. Vă doresc multă rezistență în fața schimbărilor pe care ni le aduce timpul, pentru că serviciul de sănătate publică mizează în continuare pe competența ce Vă caracterizează pe deplin”, a subliniat ministrul.

 

Colegi de breaslă, Deputați din Parlament, reprezentanți ai Guvernului, prieteni, familie și toți cei care îl cunosc l-au felicitat astăzi pe dl. Bahnarel, urându-i noi realizări, sănătate, succese, vise împlinite și persoane dragi alături.

 

Ion Bahnarel s-a născut la 6 ianuarie 1953 în satul Proboteşti (actualmente Diacovţî), raionul Herţa, regiunea Cernăuţi, Ucraina. Pe parcursul anilor 1994- 2016, Ion Bahnarel a deținut funcțiile de: medic igienist, şef Secţie igiena radiaţiilor, medic-şef adjunct al Centrului Republican de Igienă şi Epidemiologie (CRIE), vicedirector al Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Igienă şi Epidemiologie (CNŞPIE), viceministru al Sănătății, medic-şef sanitar de stat al Republicii Moldova, director general al Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă (CNŞPMP) şi medic-şef sanitar de stat al Republicii Moldova, director general al Centrului Naţional de Sănătate Publică (CNSP) şi prim-adjunct al medicului-şef sanitar de stat al Republicii Moldova, director adjunct în supravegherea sanitară, adjunct al medicului-șef sanitar de stat al Republicii Moldova.