A A A

 

Prioritățile de sănătate discutate la ședința cu partenerii de dezvoltare

CONV

Dezvoltarea unui sistem eficient de sănătate, focusat pe necesitățile de sănătate a oamenilor și care să funcționeze într-o manieră transparentă și responsabilă față de fiecare cetățean, cu implicarea activă a altor sectoare, inclusiv a autorităților centrale și locale și a organizațiilor neguvernamentale a fost pusă în discuție, la 2 iulie 2019, la Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în cadrul ședinței Consiliului de coordonare a asistenței externe în domeniul sănătății.  

 

În cadrul întâlnirii, Ala Nemerenco, Ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a prezentat prioritățile de sănătate pe termen scurt si mediu stabilite în Programul de activitate și Planul de acțiuni ale Guvernului 2019: transparența utilizării resurselor bugetare, inclusiv a Fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, diminuarea plaților neformale și a corupției în sistemul de sănătate, fortificarea asistenței medicale primare, majorarea salariului personalului medical. În lista priorităților se mai regăsesc creșterea accesului populației la medicamentele esențiale prin demonopolizarea pieței medicamentelor și achiziții transparente și echitabile, modernizarea serviciilor spitalicești, fortificarea rolului fondatorului instituției medicale în organizarea și prestarea serviciilor medicale, dezvoltarea serviciilor comunitare moderne, servicii geriatrice, paliative și de reabilitare, depolitizarea sistemului de sănătate și a procesului de numire a șefilor instituțiilor medicale. În acest context, partenerii de dezvoltare și-au arătat sprijinul și interesul de a contribui la realizarea tuturor acestor obiective în beneficiul întregii populații ale Republicii Moldova.   

 

Referindu-se la procesul de dezvoltare a unui sistem durabil de sănătate, Dna Ministru  a specificat că Ministerul Sănătății,  Muncii și Protecției Sociale se află la etapa de inițiere a proiectului Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate al Republicii Moldova până în anul 2030, care derivă din proiectul Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2030”.

 

De asemenea, în cadrul ședinței, au fost prezentate rezultatele evaluării implementării Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate pentru anii 2008-2017, realizată de experții OMS cu suportul financiar al Agenției Elvețiane pentru Cooperare și Dezvoltare. Participanții la discuții au menționat importanța acestor rezultate, dar și a lecțiilor învățate, ce trebuie luate în considerare la elaborarea, precum și la  implementarea noului document strategic în sănătate.

 

Consiliul de coordonare a asistenței externe în domeniul sănătății este creat cu participarea a 19 parteneri de dezvoltare, fiind coprezidat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Ultima ședință a partenerilor de dezvoltare din sectorul sănătății în domeniul asistenței externe pe platforma Ministerului Sănătății a avut loc în iunie 2017. Între anii 2018-2019 aceste ședințe au fost organizate în cadrul Ministerului Finanțelor.