A A A

 

Prima Strategie naţională de prevenire şi combatere a violenţei faţă de femei şi a violenţei în familie va contribui la diminuarea fenomenului violenței în familie

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va realiza mai multe acțiuni privind diminuarea fenomenului violenței față de femei, inclusiv violenței în familie și asigurării unui răspuns eficient al organelor de resort în cazurile de violență. În acest sens, Executivul a aprobat, Strategia naţională de prevenire şi combatere a violenţei faţă de femei şi a violenţei în familie pentru anii 2018-2023 și Planul de acţiuni privind implementarea acesteia.

 

Obiectivele generale ale Strategiei derivă din structura generală bazată pe cei patru piloni ale Convenției de la Istanbul: prevenire, protecție, investigarea și urmărirea în justiție și politici integrate și colectarea datelor. Astfel Strategia reprezintă viziunea sistemică asupra modului de consolidare a domeniului. Documentul este focusat în mod particular pe aspectele de prevenire a fenomenului și prevede desfășurarea activităților de informare și sensibilizare cu privire la gravitatea acestui fenomen, promovarea mesajului „toleranței zero” față de toate formele de violență, combaterea stereotipurilor și prejudecăților de gen, inclusiv prin consolidarea sistemului educațional.

 

Strategia vine să asigure sustenabilitatea și dezvoltarea infrastructurii serviciilor specializate pentru victimele violenței fiind prioritare eforturile de dezvoltare a serviciilor de protecţie şi asistenţă pentru victimele infracțiunilor privind viața sexuală, serviciilor de consiliere pentru subiecții violenţei în familie și serviciilor de asistență și consiliere a agresorilor familiali. Totodată, va fi asigurată funcţionalitatea serviciului de asistenţă telefonică gratuită pentru victimele violenței în familie și violenței împotriva femeilor.

 

De asemenea, Strategia stipulează rolul și implicarea tuturor actorilor (ministerele și alte autorităţi administrative centrale, autorităţile administraţiei publice locale, societatea civilă), în procesul de asistență și protecție a victimelor violenței în familie.

 

Adoptarea Strategiei și implementarea Planului de acțiuni va îmbunătăți răspunsul autorităților în contracararea fenomenului violenței față de femei și violenței în familie, valorificînd importanța prevenirii și, astfel, diminuînd costurile de intervenție.