A A A

 

Prezentarea priorităților Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru anul 2018

Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari, a prezentat astăzi, 30 ianuarie, în cadrul unei conferințe de presă, prioritățile Ministerului pentru anul 2018.

 

„Prioritatea echipei ministeriale este de a asigura protecția și bunăstarea populației Republicii Moldova, prin servicii sociale și medicale calitative, prin reforme și politici care să înlăture neajunsurile din sistem. Sunt sigură că împreună cu colegii din Minister și în strânsă colaborare cu instituțiile guvernamentale, societatea civilă și partenerii de dezvoltare vom reuși să avem rezultate bune”, a declarat Svetlana Cebotari.

 

Astfel, în domeniul sănătății publice, în anul 2018, va fi armonizat cadrul normativ la standardele Uniunii Europene, prin promovarea unui set de documente necesare pentru transpunere, dar și implementarea politicilor, aliniate la rigorile și standardele UE. Urmează să se realizeze reforma în domeniul supravegherii sănătății publice, prin asigurarea funcționalității Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în acest sens, va fi elaborat un mecanism de stimulare a personalului din cadrul Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice și asigurată funționalitatea a 10 centre de performanță regională a serviciilor de laborator, ceea ce va eficientiza activitatea acestora prin reducerea costurilor și menținerea personalului, precum și creșterea calității serviciilor prestate.

 

Pentru îmbunătățirea calității și accesibilității serviciilor medicale acordate populației, vor fi întreprinse un șir de acțiuni: va fi promovat noul mecanism de contractare a serviciilor medicale prestate de medicii de familie, va fi extinsă lista medicamentelor compensate din Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, asigurarea cu ambulanțe noi, în sumă de 273 mln lei și va fi creat unui spital regional, care va oferi servicii medicale calitative mai aproape de populația din nordul republicii. Totodată, va fi redusă lista de așteptare pentru intervențiile de cataractă și endoprotezare, prin micșorarea timpului de așteptare și efectuarea acestora mai aproape de domiciliu, iar serviciile oncologice de chimioterapie și radioterapie vor fi prestate în condiții de ambulatoriu pentru unele categorii de pacienți, care nu necesită spitalizare.

 

Va fi implementat Programul național în sănătatea și drepturile sexuale și reproductive 2018-2022, iar odată cu el populația vulnerabilă va fi asigurată cu metode moderne de contracepție și va crește accesul populației la serviciile de fertilizare în vitro și va fi aplicat Sistemul Informațional de Management al Dispozitivelor Medicale, pentru utilizarea eficientă a dispozitivelor medicale și asigurarea securității pacientului și a actului medical.

 

În domeniul asigurărilor sociale și medicale urmează să fie exclusă obligativitatea deținerii poliței de asigurare pe suport de hârtie, să fie indexate la 1 aprilie curent, prestațiile de asigurări sociale reieșind din creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent, prognoza acestui indicator constituie 6,5 %. Se vor realiza următoarele etape de valorizare a pensiilor, anticipat, pentru 130,748 mii de beneficiari de pensii pentru limita de vîrsta și 21 264 mii beneficiari de pensii de dizabilitate. De asemenea, Ministerul își propune să reglementeze prin lege stabilirea indemnizațiilor de asigurări sociale, angajaților structurilor de forță, iar în vederea sporirii protecției sociale a cetățenilor Republicii Moldova, care muncesc temporar în altă țară, va fi continuat procesul de negociere cu Statul Israel și vor fi inițiate negocierile cu Italia și Belarus.

 

În domeniul muncii și demografiei, urmează să fie promovat noul Proiect de Lege privind Promovarea Ocupării Forței de Muncă, care va contribui la îmbunătățirea pieții muncii și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei Naționale pentru ocuparea forței de muncă pe anii 2017-2020. Totodată, urmează să fie aplicat Mecanismul interinstituțional de referire a cetățenilor reîntorși de peste hotare, în scopul reintegrării acestora în țară. La fel, Ministerul va întreprinde acțiuni pentru extinderea participării vârstnicilor la viața socială și economică și asigurarea dialogului intergenerational.

 

În domeniul asistenței sociale urmează să fie promovată instrucțiunea cu privire la mecanismul de cooperare intersectorială pentru prevenirea primară a riscurilor privind bunăstarea copilului și stabilită alocația zilnică pentru copiii plasați în servicii sociale. La fel, urmează să fie majorat cuantumul cu 20 % a alocațiilor sociale pentru 27.000 de persoane cu dizabilități din copilărie și pentru 11.700 de copii cu dizabilități. De asemenea, va fi promovat și aprobat Programul Național și Planul de acțiuni de dezinstituționalizare și care va fi axat pe dezinstituționalizarea a cca 2000 de persoane din instituțiile rezidențiale pe parcursul a 10 ani.

 

Conferința a fost susținută de ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari, secretarul general de stat, Boris Gîlca, secretarul de stat pe domeniul asistenței sociale, Viorica Dumbrăveanu, secretarul de stat pe domeniul muncii și demografiei, Anastasia Oceretnîi, secretarul de stat pe domeniul asigurărilor sociale și medicale, Nelea Rusu, secretarul de stat pe domeniul asistenței medicale, Rodica Scutelnic și viceministrul pe domeniul sănătății publice, Aliona Serbulenco.