A A A

 

Prevenirea și controlul bolilor transmisibile în Republica Moldova discutate de către Consiliul Național de Combatere a Tuberculozei/SIDA

Membrii Consiliului Național de Combatere a Tuberculozei/SIDA (CNC TB/SIDA), reprezentanții autorităților publice centrale, ai organizațiilor nonguvernamentale și ai partenerilor de dezvoltare, precum și Managerul de Portofoliu al Fondului Global (FG), Tsovinar Sakanyan, aflată într-o misiune de lucru în Republica Moldova, s-au întrunit astăzi, 12 aprilie, pentru a discuta despre progresele și provocările privind reducerea poverii bolilor transmisibile în Republica Moldova.

 

În cadrul ședinței, au fost relatate realizările Programelor naționale de prevenire și control al TB și HIV/SIDA/ITS, au fost validate rezultatele implementării granturilor Noului Model de Finanțare ale FG și prezentate aplicațiile consorțiumurilor pentru granturile regionale, lansate de FG. De asemenea, a fost abordat aspectul privind actualizarea componenței, structurilor și cadrului legal al CNC TB/SIDA.

 

Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari, a menționat despre importanța dezvoltării politicilor intersectoriale pentru minimizarea consecințelor maladiilor TB/HIV prin reducerea transmiterii, precum și asigurarea acordării unor servicii eficiente de prevenire, tratament și îngrijire pentru bolnavii de TB și SIDA.

 

Astfel pentru prevenirea și controlul acestor boli, a fost elaborat planul de sustenabilitate a Programului Național HIV/SIDA și ITS pentru preluarea graduală a finanțării din sursele bugetului de stat, a fost semnat acordul de finanțare în continuare a programului HIV din sursele grantului FG pentru anii 2018 – 2020, a fost elaborat mecanismul de contractarea serviciilor de prevenire HIV din sursele fondului de profilaxie a CNAM și Ghidul Național de Testare și confirmare a infecției cu HIV aliniat la recomandările internaționale (OMS, UNAIDS, etc).

 

De asemenea, pentru creșterea depistării precoce a TB în rândul populației vulnerabile/grupurilor de risc, au fost întreprinse intervenții comunitare în 8 raioane, a fost elaborat Ghidul de management al co-infecției TB/HIV, s-au desfășurat activități de informare și consiliere în vederea prevenirii dezvoltării tuberculozei prin implicare multisectorială, au fost efectuate intervenții pentru educare și informare (cu distribuirea materialelor informative și difuzarea materialelor video în mass-media), a fost asigurat suportul logistic instituțiilor implicate în controlul tuberculozei și în consolidarea capacităților resurselor umane în controlul TB.

 

Reprezentanții asociațiilor obșteti din domeniu au prezentat proiecte de colaborare pentru granturile interstatale (regionale), lansate de Fondul Global, care includ activități în corespundere cu cele prevăzute în programele naționale de sănătate privind controlul bolilor transmisibile în Republica Moldova.

 

Menționăm că, Consiliul naţional de coordonare a programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei a fost aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr. 825 din 03.08.2005 și este o structură intersectorială de nivel naţional, ce reflectă priorităţile şi angajamentul Republicii Moldova în combaterea maladiilor transmisibile.

 

În contextul, reformei autorităților publice centrale, a noilor cereri de aderare în calitate de membru din partea ONG-urilor și pentru asigurarea cotei per sector în cadrul CNC: 40% sectorul guvernamental, 20% agenții internaționale în domeniul HIV și TB, 40% sectorul societății civile, urmează a fi actualizată componența CNC.