A A A

 

Prevenirea pericolelor pentru sănătătea publică discutată în cadrul unui atelier de lucru

În perioada 19-20 iunie curent, se desfășoară un atelier de lucru intersectorial, organizat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției, în comun cu Organizația Mondială a Sănătății, pentru inițierea evaluării externe a capacităților naționale în conformitate cu Regulamentul Sanitar Internațional (RSI).

 

În cadrul atelierului, experții Biroului Regional pentru Europa OMS și cei ai Institutului Norvegian de Sănătate Publică, în comun cu reprezentanții Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și alte autorități vor analiza progesele realizate în implementarea RSI, precum și capacitățile de prevenire, protejare, control și răspuns la amenințările în adresa sănătății publice și urgențele de interes internațional.

 

„Îmi exprim încrederea că discuțiile purtate vor avea continuitate în identificarea unor soluții eficiente. În cadrul acestui atelier ne vom unifica eforturile și capacitățile pentru asigurarea securității sănătății publice atât la nivel de țară, cât și la nivel regional și global”, a menționat secretarul de stat, Aliona Serbulenco.

 

La finalul sesiunilor de lucru vor fi elaborate constatările și recomandările care vor fi utilizate la planificarea și fortificarea alertei și reacției de răspuns la pericole transfrontaliere în Republica Moldova, la sporirea capacităților de supraveghere și la asigurarea unei protecții mai bune a sănătății publice.

 

Menționăm că, începând cu anul 2008, Republica Moldova implementează Planul național de punere în aplicarea a RSI, bazat pe o abordare transversală la nivel guvernamental și intersectorial. Iar pe parcursul celor zece ani, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției în comun cu alte autorități responsabile, au întreprins măsuri de consolidare a sistemelor de supraveghere a bolilor și pericolelor de origine chimică/radiologică/biologică, perfecționarea rețelei de laboratoare, fortificarea gradului de pregătire și răspuns la urgențe de sănătate publică, inclusiv în punctele de trecere a frontierei.