A A A

 

Prestațiile sociale vor fi achitate prin intermediul ÎS „Poșta Moldovei”

Astăzi în ședință de Guvern a fost aprobat proiectul de Hotărâre cu privire la achitarea prestațiilor sociale, elaborat în baza recomandărilor Comitetului Național de Stabilitate Financiară. Proiectul urmărește garantarea achitării în termen și integral a prestațiilor sociale către beneficiari.
Astfel, pînă la desemnarea de către beneficiar a unui alt prestator de servicii de plată, toate prestațiile sociale care au fost achitate prin intermediul „Băncii de Economii” SA și BC „Banca Socială” SA, vor fi achitate, începând cu 1 septembrie 2015, prin intermediul ÎS „Poșta Moldovei”.
Șirul prestațiilor vizate include:
- toate tipurile de pensii de asigurări sociale;
- alocația socială de stat;
- alocația lunară de stat;
- indemnizația de maternitate;
- indemnizația unică la nașterea copilului;
- ajutorul de deces;
- suportul financiar de stat;
- prestațiile sociale acordate șomerilor;
- ajutorul social, etc.
Totodată, mijloacele financiare neutilizate pentru plata prestațiilor sociale urmează să fie transferate, până pe data de 26 august 2015, de pe conturile „Băncii de Economii” SA și BC și a „Băncii Sociale” SA către Casa Națională de Asigurări Sociale și Agențiile Teritoriale pentru Ocuparea Forței de Muncă.
În aceeași ordine de idei, se propune ca, începînd cu 1 octombrie 2015, serviciile de distribuire a pensiilor, indemnizațiilor, compensațiilor și a altor ajutoare, prevăzute în bugetul de stat pentru pensionarii militari, persoanele din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne și alte categorii de persoane, să fie prestate de către instituția financiară deserventă a sistemului trezorerial al Ministerului Finanțelor, selectată în conformitate cu prevederile legale.
Împlementarea proiectului de Hotărâre nu necesită alocarea mijloacelor financiare suplimentare.