A A A

 

Posibilele falsificări ale diplomelor de studii ale unor medici din Israel obținute inclusiv în țara noastră, vor fi examinate de către o Comisie

În urma informațiilor apărute în presă privind posibilele falsificări ale diplomelor de studii a unor medici din Israel obținute inclusiv în țara noastră, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în comun cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării vor examina toate dosarele studenților din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”, de la admitere până la eliberarea diplomelor de licență.

 

În acest sens, a fost formată o Comisie, din care fac parte reprezentanții MSMPS și MECC.