A A A

 

Politici medicamente și dispozitive medicale

În vedere realizării misiunii de a elabora şi evalua politicile în domeniul medicamentului şi dispozitivelor medicale pentru aprovizionarea populaţiei şi instituţiilor medico-sanitare cu medicamente şi dispozitive medicale de calitate şi inofensive, adaptate la necesităţile utilizatorilor Serviciul are următoarele sarcini de bază:


1. elaborează şi coordonează implementarea politicilor publice în domeniul medicamentului, asistenţei farmaceutice şi dispozitivelor medicale;
2. coordonează monitorizarea și evaluarea implementării politicilor în domeniu sau a cadrului normativ de implementare a politicilor;
3. elaborează şi asigură punerea în aplicare a Regulilor de bune practici în domeniul medicamentului şi stabileşte, în condiţiile legii, reglementări pentru managementul raţional al medicamentului;
4. elaborează propuneri de politici publice pentru domeniul de aplicare a medicamentului, asistenţei farmaceutice şi dispozitivelor medicale, în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene;
5. asigură supravegherea îndeplinirii prevederilor actelor normative de către instituţiile, întreprinderile şi organizaţiile care au responsabilităţi în domeniul vizat şi de către instituţiile medico-sanitare publice, în colaborare cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, alte organizaţii şi instituţii abilitate, precum şi cu comisiile de specialitate şi cu societatea civilă;
6. stabileşte, priorităţile în domeniul vizat, identifică medicamentele esenţiale şi Formularul Naţional Farmacoterapeutic, cu respectarea principiilor de asigurare echitabilă a necesităţilor adecvate ale populaţiei, şi o atenţie prioritară la necesităţile grupurilor vulnerabile;
7. îndeplineşte alte atribuţii menite să asigure exercitarea deplină şi operativă a atribuţiilor date în competenţa Serviciului prin acte normative.