A A A

 

Politici in domeniul sănătății publice

În vederea realizării misiunii, Direcţiei politici în domeniul sănătății publice are următoarele sarcini de bază:

 


1)    evaluarea stării de sănătate a populaţiei şi riscurilor pentru sănătate în raport cu determinanţii stării de sănătate: factori sociali, economici, comportamentali, biologici şi de mediu;
2)    reglementarea domeniului de sănătate publică, asigurarea controlului acestor reglementări;
3)    organizarea şi coordonarea activităţii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică a Sănătăţii Publice;
4)    elaborarea şi promovarea programelor naţionale, pentru identificarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale esenţiale, necesare populaţiei, stabilirea priorităţilor, serviciilor medicale, cu respectarea principiilor de asigurare echitabilă a necesităţilor populaţiei;
5)    monitorizarea şi evaluarea implementării Programelor Naţionale în Sănătate Publică în domeniul controlului bolilor transmisibile şi non-transmisibile;
6)    coordonarea activităților din cadrul planurilor de acțiuni ale Programelor Naţionale în Sănătate Publică;
7)    coordonarea fluxului financiar din cadrul realizării programelor naţionale;
8)    coordonare activităților legate de urgențele de sănătăte.