A A A

 

Politici în domeniul asistenței medicale primare, urgente și comunitare

În vedere realizării misiunii de a elabora şi evalua politicile în domeniul serviciilor de asistență medicală primară, urgentă și comunitară, prin crearea unor servicii adecvate adaptate la necesităţile utilizatorilor şi la povara maladiilor, Direcția are următoarele atribuții de bază:1. Coordonarea, elaborarea politicilor în domeniul asistenței medicale primare, urgente, și comunitare (sănătate mintală, serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor, îngrijirilor la domiciliu, paliative și nursing) și elaborarea propunerilor de politici publice sau a cadrului normativ de implementare a politicilor. 
2.  Elaborarea, avizarea, și efectuarea sintezei cadrului normativ de implementare a politicilor în domeniul asistenței medicale primare, urgente prespitalicești, asistenței medicale comunitare de sănătate mintală, serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor, îngrijirilor la domiciliu, paliative și nursing.
3.  Monitorizarea și evaluarea politicilor privind asistența medicală primară, urgentă prespitalicească, asistență medicală comunitară de sănătate mintală, serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor, îngrijirilor la domiciliu, paliative și nursing.
4.  Evaluarea, fundamentarea şi stabilirea volumului şi modului de prestare a serviciilor de asistenţă medicală primară, urgentă şi comunitară, conform necesităţilor populaţiei.
5.  Elaborarea normelor de organizare, funcţionare şi de reglementare a activităţii prestatorilor serviciilor de asistenţă medicală primară, urgentă şi comunitară.
6.  Elaborarea şi promovarea cadrului normativ privind managementul performanţei prestatorilor de servicii de asistenţă medicală primară, urgentă şi comunitară.
7.  Evaluarea, expertizarea şi avizarea proiectelor de acte normative pentru implementarea managementul performanţei prestatorilor de servicii de asistenţă medicală primară, urgentă şi comunitară.
8.  Asigurarea suportului metodologic instituţiilor de profil în procesul implementării politicilor în domeniul asistenţei medicale primare, urgente şi comunitare.
9.  Asigurarea cooperării cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, organismele internaţionale şi organizaţiile neguvernamentale în realizarea politicilor publice în domeniul asistenţei medicale primare, urgente şi comunitare.
10. Elaborarea rapoartelor analitice privind gradul de implementare a documentelor de politici şi propunerilor de îmbunătăţire a cadrului normativ în domeniul  asistenţei medicale primare, urgente şi comunitare.
11. Participarea conform domeniului de competenţă a Ministerului la elaborarea, promovarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor în domeniul diasporei, migraţiei, reintegrării, îmbătrânirii, drogurilor.
12. Monitorizarea, evaluarea, elaborarea rapoartelor privind implementarea Programului național privind sănătatea mintală pe anii 2017-2021 și a planului de acțiuni pentru implementarea acestuia și Programului național de dezvoltare a asistenței medicale de urgență pentru anii 2016-2020.