A A A

 

Planul sectorial de acţiuni anticorupţie în domeniul sănătăţii şi asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anii 2018-2020 a intrat în vigoare, începând cu 12 octombrie curent

Pentru îmbunătățirea accesului populației Republicii Moldova la servicii de sănătate, a calității serviciilor prestate de instituțiile medicale și eficienței utilizării resurselor financiare publice, inclusiv ale fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, a fost aprobat Planul sectorial de acţiuni anticorupţie în domeniul sănătăţii şi asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

 

Documentul va asigura un proces decizional transparent, receptiv, riguros, incluziv şi participativ în cadrul autorităților şi instituțiilor din sistemul sănătății, prin îmbunătățirea cadrului normativ existent ce reglementează procesul de contractare a prestatorilor de asistență medicală şi farmaceutică în cadrul fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală.

 

De asemenea, va contribui la dezvoltarea, în sistemul de sănătate, a unor instituţii eficiente, responsabile, transparente, integre şi rezistente la riscurile de corupție, precum și la creșterea gradului de informare a populației despre drepturile și obligațiile beneficiarilor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală.

 

Planul de acțiuni are stabilite patru priorități de bază și anume:

 

Prioritatea I: Îmbunătățirea accesului la informație şi transparența în procesul decizional din cadrul autorităților şi instituțiilor din sistemul sănătății.

 

Prioritatea II: Dezvoltarea unui cadru eficient pentru monitorizarea permanentă a integrității instituțiilor din sistemul sănătății.

 

Prioritatea III: Managementul riscului de corupție pentru excluderea posibilităților actului de corupție și cultivarea, promovarea şi consolidarea climatului de integritate a angajaților din sistemul sănătății.

 

Prioritatea IV: Dezvoltarea unui dialog mai activ cu populația cu privire la declararea actului de corupție în sistemul de sănătate.

 

Planul de acțiuni a fost elaborat de Grupul de lucru instituit de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, format din specialişti ai ministerului, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și ai Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate. La fel, membrii ai grupului de lucru au fost consilierul de nivel înalt al Uniunii Europene în domeniul reformelor în sănătate, consilieri de integritate desemnați de Centrul Național Anticorupție și experți naționali de la Şcoala de Management în Sănătate Publică.

 

Documentul de politică a fost elaborat cu suportul proiectului comun al Consiliului Europei și Uniunii Europene „Combaterea corupției prin aplicarea legii și prevenire (CLEP)”.