A A A

 

Personalul din sistemul de asistență socială din Republica Moldova își consolidează capacitățile profesionale, cu suportul Republicii Cehe

Primii 100 de asistenți sociali comunitari din cei 550 selectați din toate Structurile teritoriale de asistență socială au fost instruiți în cadrul proiectului „Creșterea capacității Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” dezvoltat de către Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale al Republicii Cehe prin Agenția Cehă pentru Dezvoltare.

 

Prezentă la finisarea celei de a doua runde de instruiri, secretarul de stat, Viorica Dumbrăveanu, a menționat că cunoștințele acumulate în cadrul acestor cursuri vor fortifica capacitățile specialiștilor, care activează în sistemul de asistență socială și vor avea un impact pozitiv asupra calității asistenței oferite persoanelor de comunitățile în care activează.

 

În cadrul celor 8 module de instruire, participanții au fost familiarizați cu aspectele privind implementarea mecanismului de cooperare intersectorială în identificarea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului, precum și prevenirea primară a riscurilor privind bunăstarea copilului.

 

Aceștia, au fost instruiți pe managementul de caz pentru persoane adulte și persoane cu dizabilități, particularitățile asigurării asistenței subiecților violenței în familie și persoanelor cu dizabilități, modalitatea de lucru cu persoanele eliberate din locurile de detenție, ș.a.

 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în cooperare cu Ministerul Muncii și Politicilor Sociale din Republica Cehă au dezvoltat proiectul „Creșterea capacității Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei din Moldova”, perioada de implementare 2016 – 2018, care are ca obiectiv ajustarea legislației cu privire la pregătirea specialiștilor în domeniul asistenței sociale.

 

Până în prezent au fost analizate necesitățile privind pregătirea specialiștilor din domeniul asistenței sociale, elaborate metodologia și modulele de instruire, iar începând cu 14 mai curent, a fost dat startul instruirii-pilot, astfel încât săptămânal până la sfârșitul lunii iulie vor fi instruiți câte 50 asistenți sociali comunitari.