A A A

 

Patriarhul Obstrecticii și Ginecologiei din Republica Moldova, academicianul Gheorghe Paladi a ajuns astăzi la cea de-a 90-a aniversare

Patriarhul Obstrecticii și Ginecologiei din Republica Moldova, academicianul Gheorghe Paladi a ajuns astăzi, 9 mai, la cea de-a 90-a  aniversareCu acest prilej, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale îi aduce sincere felicitări, dorindu-i mulți ani înainte, cu multe succese în activitatea profesională și didactică. 

 

Academicianul Gheorghe Paladi face parte din ce-a de-a doua ”promoție de aur” (anul  1951) a Institutului de Stat de Medicină din Chișinău (actualmente Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”N. Testemițanu”), iar după absolvire a deținut funcțiile de asistent catedră (1955), conferențiar (1958), profesor (1967), șef de catedră Obstetrică și Ginecologie (1967), deținând această funcție pe parcursul a 34 de ani. Pe domeniul activității de cercetare, devine aspirant, doctor în medicină (1957), doctor habilitat (1966), academician al Academiei de Științe al Republicii Moldova (1992). 

 

El este creatorul școlii specialiștilor înalt calificați în Obstetrică și Ginecologie și școlii științifice în Obstetrică și Ginecologie. Tot lui îi aparține ideia fondării Institutului de Cercetări Științifice în Domeniul Ocrotirii Sănătății Mamei și Copilului (ICȘDOSMșiC), care în timp s-a transformat în Institutul de astăzi a Mamei și Copilului, fiind recunoscută ca cea mai performantă instituție medicală. 

 

Academicianul Gheorghe Paladi este deținător a mai multor brevete de invenție, membru de Onoare al Societății medicilor obstetricieni-ginecologi din România, Comitetului Executiv al Societății de Psihologie și Medicină Perinatală, a Asociației Europene a Obstetricienilor și Ginecologilor. Este membru al Academiei de Științe din New York, al Uniunii Internaționale Științifice pentru studierea populației și Laureat al Premiului de Stat în domeniul Științei și Tehnicii (2001). 

 

Ilustrul savant și medic a primit de-a lungul anilor, mai multe distincții de stat: Om Emerit în Științe (1978); Ordinul Republicii (1999); Medalia Nicolae Testemițan(2004); Medalia Academiei de Științe a Moldovei Dimitrie Cantemir (2004); Diploma de Excelență a Societății de Obstetrică-Ginecologie, România (2005).

 

Prin munca activă în cadrul Ministerului Sănătății, Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”N.Testemițanu” și a Academiei de Științe a Moldovei, academicianul Gheorghe Paladi s-a manifestat ca un talentat organizator, om valoros de știință și ilustru medic-practician.

 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale își exprimă înalta considerațiune pentru dedicația sa profesională și didactică pe parcursul a șapte decenii de activitate și contribuția semnificativă la dezvoltarea domeniului de Obstretică și Ginecologie din țara noastră.

 

La mulți ani, domnule Academician!!!