A A A

 

Parlamentul a adoptat proiectul Legii cu privire la Comitetele sectoriale pentru formare profesională

Parlamentul a adoptat în lectura a II-a, în cadrul ședinței de astăzi din 23 noiembrie curent, Proiectul de lege cu privire la comitetele sectoriale pentru formare profesională.

 

Prezentul proiect de lege a fost elaborat cu scopul stabilirii unui statut juridic Comitetelor sectoriale pentru formarea profesională, în speţă prin acordarea personalităţii juridice.

 

Documentul are drept scop amplificarea și eficientizarea colaborării între angajați și angajatori în vederea dezvoltării învățământului profesional tehnic și formarea continuă a specialiștilor conform necesităților pieții muncii.

 

Comitetele sectoriale vor fi create de către organizațiile patronale sau sindicale pentru a dezvolta parteneriate sociale, cu scopul de a sprijini învățământul profesional tehnic și formarea continuă a specialiștilor, corelarea formării profesionale inițiale și continue a muncitorilor și specialiștilor la cerințele pieței forței de muncă, formarea unui sistem de suport informaţional şi analitic pentru dezvoltarea învăţământului profesional tehnic, pornind de la necesităţile pieţei muncii.

 

La fel, acestea vor participa la elaborarea standardelor ocupaționale pentru învățământul profesional tehnic, la actualizarea Clasificatorului Ocupațiilor din Republica Moldova, la elaborarea Cadrului Național al Calificărilor, la evaluarea competențelor și cunoștințelor obținute ca urmare a educației formale, non-formale și informale și vor aviza curricumurile de studii pe module/discipline în învățământul profesional tehnic.

 

De asemenea, toate proiectele de acte normative ce reglementează formarea continuă și învățământul profesional tehnic vor fi consultate cu comitetele sectoriale înainte de a fi aprobate.