A A A

 

Organizația Internațională a Muncii va susține în continuare Ministerul în elaborarea și implementarea politicilor în domeniul legislației muncii

Colaborarea între Republica Moldova și Organizația Internațională a Muncii, în domeniile ocupării forței de muncă, legislației muncii, egalitatea de gen și securitatea și sănătatea în muncă, promovarea dialogului social și a protecției sociale, a fost subiectul discuției de astăzi, 25 ianuarie curent, dintre ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari și coordonatoarea națională a OIM în țara noastră, Ala Lipciu.

 

Svetlana Cebotari a declarat că Ministerul a reușit să promoveze reforme pe toate aceste domenii doar datorită suportului și expertizei oferite de OIM, care a contribuit semnificativ la elaborarea și promovarea Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, a reformei sistemului de pensii, reformei inspectoratului muncii și îmbunătățirea legislației muncii.

 

În context, Ala Lipciu a menționat deschiderea și aportul adus de către Minister în realizarea acestor reforme și a reiterat angajamentul OIM pentru a continua colaborarea cu Ministerul pe aceste domenii, dar și pe alte priorități stabilite pe următoarea perioadă.

 

Un subiect important discutat la ședință a fost Programul de Țară privind Munca Decentă (PŢMD) care promovează munca decentă, atât ca pe o componentă-cheie a politicilor de dezvoltare, cât și ca obiectiv al politicii naționale a guvernului și a partenerilor sociali. Documentul include o strategie de intervenții și un model logic care detaliază intervențiile respective.

 

Avind în vedere viabilitatea documentului și faptul că acesta permite ajustări și revizuiri periodice, în conformitate cu necesităţile, solicitările și oportunitățile constituenților, dna Lipciu a reiterat suportul organizației la alinierea priorităților PTMD.