A A A

 

Asistenţa socială poate fi considerată mai mult o vocaţie decât o profesie. Pe lângă responsabilitățile de serviciu, mulți dintre cei care aleg această meserie manifestă multă creativitate și implicare civică. Pentru a promova dezvoltarea şi coeziunea socială a locuitorilor satului Zubrești din Strășeni, Harti Olesea a inițiat campanii și proiecte sociale pentru informarea și susținerea familiilor nevoiașe. Împreună cu primarul satului au obținut finanțare pentru deschiderea Centrului de comunicare pentru persoanele în etate, un grant oferit de Novateca pentru renovarea și echiparea bibliotecii din localitate etc. Este câstigătoarea consursului de parajuriști pentru a putea oferi consultare juridică primară pentru persoanele cu venituri mici. O dovadă a muncii sale și a proiectelor sociale în care se implică este pagina web creată și administrată de dna Harti – http://www.zubrestimd.yolasite.com/stiri/tag/zubresti%20