A A A

 

O nouă Şedinţă de consultări asupra viziunii Strategiei Naţionale de Dezvoltare „Moldova 2030”, domeniul social

La 19 decembrie curent, în incinta Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, s-a desfășurat Şedinţa de consultări asupra viziunii Strategiei Naţionale de Dezvoltare „Moldova 2030”, domeniul social, cu participarea conducerii și reprezentanților Ministerului, Coordonatorului Rezident ONU și reprezentanților Agenţiilor specializate ONU în Republica Moldova.

 

În debutul ședinței, secretarul general de stat, Boris Gîlca, a mulțumit Organizației ONU pentru suportul oferit, menționând importanța recomandărilor strategice ale Agențiilor ONU pentru dezvoltarea durabilă a sistemului social din țara noastră.

 

„Este important de continuat parteneriatul de cooperare cu Agențiile ONU, în vederea obținerii rezultatelor scontate și implementării reformelor propuse. Aici ne referim la domeniul protecției sociale, politicilor în domeniul asigurării egalității de gen, asistența socială, protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități și domeniul asigurărilor sociale”, a declarat Boris Gîlca.

 

În cadrul ședinței a fost prezentată viziunea strategică de dezvoltare a domeniului social, inclusiv prezentarea priorităţilor propuse și anume: crearea condiţiilor de trai decente pentru toţi, asigurarea cu locuri de muncă şi reducerea ocupării informale, fortificarea unei societăţi solidare şi incluzive, protecția persoanelor cu dizabilități. Obiectivul major propus pentru Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2030” este de a spori în mod vizibil calitatea vieții oamenilor din Republica Moldova.

 

„Scopul nostru comun este de a garanta o viață mai bună pentru toți și să ne asigurăm că nimeni nu este lăsat în urmă. La fel, urmează să ne axăm pe crearea condițiilor necesare pentru reîntoarcerea migranților în țară și stimularea menținerii populației acasă. În acest sens, este important de a continua dialogul constructiv în cadrul celei de-a 2-a ședințe de consultări asupra viziunii Strategiei Naţionale de Dezvoltare „Moldova 2030” în domeniul social”, a menționat Dafina Gercheva, Coordonator Rezident ONU în Republica Moldova.

 

Nota de concept privind viziunea Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030” a fost realizată de către Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” ca parte a unui proces mai larg de proiect al unei noi Strategii Naționale de Dezvoltare a Republicii Moldova.

 

Documentul are trei obiective majore, cel de a identifica factorii fundamentali care au influențat și vor continua să influențeze traiectoria de dezvoltare a țării în perioada de până în anul 2030, de a analiza cum eforturile de planificare deliberată a dezvoltării – în cadrul strategiilor de dezvoltare națională elaborate de guvernele Republicii Moldova - s-au pliat pe tendințele sistemice de dezvoltare și ce lecții oferă această experiență și de a concretiza viziunea SND „Moldova 2030” în zece priorități concrete, priorități în jurul cărora ar urma să fie construită strategia de intervenție.

 

Reamintim că în anul 2015, Republica Moldova, ca şi alte state membre ale ONU, s-a angajat să pună în aplicare Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030 prin adoptarea Declarației Summit-ului privind Dezvoltarea Durabilă, care a avut loc la New York. Agenda oferă o nouă abordare de dezvoltare, axându-se pe promovarea drepturilor omului sub toate aspectele.