A A A

 

O delegație a Republicii Moldova a analizat experiența Lituaniei în dezvoltarea politicilor în domeniul siguranței ocupaționale și implementarea certificatelor electronice de concediu medical

În perioada 19-23 martie curent, o delegație formată din reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Casei Naționale de Asigurări Sociale și ai Inspectoratului de Stat al Muncii a întreprins o vizită de studiu în or.Vilnius, Lituania, pentru a studia practicile lituaniene privind politicile în domeniul siguranței ocupaționale implimentate prin intermediul Inspectoratului Muncii și în domeniul elaborării și implementării certificatelor electronice de concediu medical, acțiuni prevăzute și în planul de activitate al Ministerului.

 

În vederea realizării obiectivului de studiu al politicilor în domeniul siguranței ocupaționale, au fost organizate întruniri cu reprezentanții Departamentului Muncii din cadrul Ministerului Securității Sociale și Muncii al Lituaniei și ai Inspectoratului de Stat al Muncii, în cadrul cărora au fost analizate sarcinile și funcțiile instituțiilor de stat în domeniul asigurării siguranței la locul de muncă, modalitatea de instruire și evaluare a inspectorilor de muncă și a angajatorilor, cercetarea accidentelor de muncă și evaluarea factorilor de risc.

 

În același timp, a fost realizată o vizită în cadrul întreprinderii SystemAir, în vederea familiarizării cu modalitățile de punere în aplicare a prevederilor cadrului normativ în domeniul siguranței ocupaționale.

 

Referitor la preluarea bunelor practici în domeniul elaborării și implementării certificatelor electronice de concediu medical, delegația Republicii Moldova a avut întrevederi cu reprezentanții Departamentului Asigurări Sociale și Pensii al Ministerului Securității Sociale și Muncii al Lituaniei și ai SODREI lituaniene, responsabilă de realizarea politicii statului în domeniul asigurărilor sociale.

 

De asemenea, au fost efectuate o serie de vizite tehnice în cadrul unei instituții medicale și SODRA teritorială Vilnius, unde a fost discutat mecanismul de funcționare a sistemului electronic al certificatelor medicale.

 

Vizita de studiu în Lituania a fost realizată în cadrul acordului de parteneriat dintre Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova și Ministerul Securității Sociale și Muncii al Lituaniei.