A A A

 

MSMPS va investiga activitățile de utilizare a dispozitivelor medicale și acțiunile de corupție raportate la IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală și IMSP Institutul Mamei și Copilului

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale(MSMPS) va investiga activitățile de utilizare a dispozitivelor medicale utilizate în furnizarea serviciilor de înaltă performanță, inclusiv și cele vizate în acțiunile de corupție raportate la IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală și IMSP Institutul Mamei și Copilului.

 

În acest sens, va fi instituit un Grup de lucru pentru a investiga auditul de utilizare eficientă a dispozitivelor utilizate în furnizarea serviciilor medicale de înaltă performanță la instituțiile medico sanitare menționate.

 

Grupul de lucru va evalua complex utilizarea dispozitivelor medicale utilizate în furnizarea serviciilor medicale de înaltă performanță cu elucidarea posibilelor imixiuni în tehnologiile și programele de soft ale acestora, evidenței contabile a examinărilor efectuate pacienților cu statut asigurat/neasigurat cu prezentarea informației MSMPS către data de 05.10.2018.

 

În contextul complexității volumului de lucru și profilurilor extinse pentru examinare și documentare, Grupul de lucru, după caz, va dispune invitarea și implicarea altor specialiști și experți în domeniile de referință.

 

Din cadrul Grupului de lucru fac parte reprezentanți ai MSMPS, Universității de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, IMSP Institutul de Medicină Urgentă și  alte instituții medicale, Universității Tehnice din Moldova, specialiști în bioinginerie și contabilitate, etc.

 

MSMPS regretă și condamnă cazurile de corupție și încălcări ale legislației în sistemul medical și cere managerilor instituțiilor medico-sanitare să întreprindă toate acțiunile de combatere a acestui fenomen în instituții și de a asigura respectarea tuturor actelor normative.

 

Ministerul investește mult în tehnologiile medicale avansate, pentru ca populația să beneficieze de servicii medicale calitative și accesibile, fără să sufere cheltuieli suplimentare și depune zilnic toate eforturile pentru a menține imaginea pozitivă a sistemului medical, dar din păcate astfel de cazuri, reduc încrederea pacienților și pun la îndoială atât moralitatea cât și profesionalismul tuturor cadrelor medicale din sistem.

 

În acest context, reiterăm că Ministerul va acorda tot suportul și informația necesară organelor de anchetă pentru a elimina corupția din sistemul de sănătate, iar cei care se fac vinovați să fie trași la răspundere conform prevederilor legislației în vigoare.