A A A

 

MSMPS a prezentat rezultatele și perspectivele privind implementarea în anul 2017 a Programului naţional de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) a prezentat la 29 martie curent, în cadrul unei ședințe, realizarea în anul 2017, a Planului de acţiuni pentru implementarea Programului naţional de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022, la care au participat reprezentanții ministerului, instituțiilor publice din domeniu și societății civile.

 

În debutul ședinței, secretarul de stat, Viorica Dumbrăveanu a apreciat eforturile depuse în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și a menționat că acțiunile Ministerului, în această perioadă, au fost orientate spre promovarea unor reforme și mecanisme de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv perfecţionarea cadrului legislativ-normativ pentru asigurarea incluziunii sociale a acestora, a drepturilor lor la protecţie socială, ocupare în cîmpul muncii, asistență și reabilitare medicală.

 

În context, șeful Direcției politici de protecție a drepturilor persoanelor cu dizabilități, Vasile Cușca, a prezentat progresele înregistarte în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi.

 

În acest sens, au fost elaborate și aprobate mai multe acte legislative și normative, care reglementează incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități și procesul de reformare a domeniului, inclusiv: Conceptul privind reforma sistemului de determinare a dizabilității, inițierea procedurii de semnare a Protocolului Opțional la Convenția ONU, reglementarea serviciului de reabilitare profesională, ajustarea terminologiei în 49 de acte normative, ș.a.

 

De asemenea, se lucrează la definitivarea Programului național de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități din instituțiile rezidențiale, care este axat pe realizarea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile rezidențiale, prin oferirea serviciilor sociale la nivel de comunitate, transformarea instituțiilor rezidențiale în centre regionale cu atribuții în dezvoltarea și prestarea serviciilor alternative la nivel de comunitate.

 

Totodată, în perioada următoare MSMPS va întreprinde acțiuni concrete pentru a continua implementarea Programului și a reformelor deja inițiate, dar și în vederea implementării prevederilor Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, printre care: implementarea Conceptului privind reforma sistemului de determinare a dizabilității din Republica Moldova, reformarea Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, definitivarea și aprobarea Programului național de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități, majorarea cuantumului alocațiilor sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni, indexarea la 01.04.2018 a pensiilor, inclusiv de dizabilitate, și unor prestații sociale pentru persoanele cu dizabilități, etc.

 

La fel, urmează să fie promovat proiectul de lege privind ocuparea forței de muncă, care prevede măsuri pentru stimularea angajatorilor și a şomerilor din rîndul persoanelor cu dizabilități, la incluziunea în cîmpul muncii, crearea și dezvoltarea de servicii sociale comunitare destinate persoanelor cu dizabilități în vederea dezinstituționalizării și/sau prevenirii instituționalizării acestora.

 

Menționăm că, Programul național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022 și Planul de acțiuni privind implementarea acestuia a fost aprobat în anul 2017 și prevede o abordare intersectorială în incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități și asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale acestora în egală măsură cu ceilalți cetățeni în toate domeniile vieții sociale.