A A A

 

Misiunea Băncii Mondiale susține reformele demarate în sistemul de sănătate din Republica Moldova

Conducerea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a avut o întrevedere cu misiunea de suport a Băncii Mondiale de la Cartierul General din Washington, misiune condusă de șeful echipei, Volkan Cetinkaya, economist superior.

 

În cadrul ședinței s-a discutat despre implementarea Proiectului „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova”, proiect susținut de Banca Mondială cu un buget total de 31 de milioane de dolari.

 

La întrevedere au participat Reprezentanta Bancii Mondiale pentru Republica Moldova, Anna Akhalkatsi și Directorul general al Companiei naționale de Asigurări în Medicină, Tamara Andrușca.

 

Echipa Băncii Mondiale, specializată în sectorul sănătăţii, realizează vizita de lucru întru susținerea implementării Operaţiunii de Transformare a Sectorului Sănătăţii (OTSS), în cadrul proiectului susmenționat. Obiectivul vizitei ține de analiza progresului realizat și evaluarea implementării componentei finanţării investiţionale a proiectului, validarea Indicatorului legat de debursări şi identificarea domeniilor în care susţinerea din partea Băncii Mondiale este crucială pentru avansarea reformelor în sectorul medical.

 

În debutul întâlnirii, secretarul general de stat, Boris Gîlca, a apreciat contribuția experților Băncii Mondiale pentru susținerea reformelor în domeniul de sănătate și realizarea obiectivelor strategice de dezvoltare a sistemului medical, inclusiv pentru asistența medicală de calitate.

 

„Banca Mondială este partenerul strategic de dezvoltare pentru Republica Moldova, inclusiv un partener critic pentru sistemul de sănătate. Banca Mondială a fost şi rămâne un partener de încredere cu contribuţii esenţiale la promovarea reformelor în sistemul medical”, a menționat secretarul general de stat.

 

Reprezentanţii Băncii Mondiale au apreciat progresul atins de Minister în promovarea reformelor în Sănătatea Publică, Asistența Medicală Primară și dezvoltarea strategiei de asigurare cu resurse umane în sănătate.

 

Vizita curentă a misiunii Băncii Mondiale este prima vizită din acest an și prima vizită după ratificarea de către Parlament a amendamentului la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, semnat la 27 noiembrie 2018.

 

Prevederile aprobate recent ale Acordului vin să mențină şi să îmbunătățească impactul proiectului ”Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova”, inclusiv prin extinderea termenului de implimentare a acestuia până la 31 decembrie 2020, totodată fiind identificate acțiuni adiționale pentru realizare cu suportul experţilor Băncii Mondiale.

 

Un subiect separat al discuției a fost axat pe instruirea managerilor de practică liberă în medicina de familie, astfel ca aceste instruiri să aducă competenţe practice și plusvaloare în implimentarea practică a reformei în Asistența Medicală Primară.

 

Totodată, în cadrul vizitei, echipa Băncii Mondiale a comunicat despre inițierea unei colaborări cu Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare pentru o intervenție comună a celor doi parteneri internaționali în acoperirea universală cu servicii calitative de sănătate în Republica Moldova.

 

Precizăm că, obiectivul de bază al Operațiunii de Proiect este de a contribui la reducerea riscurilor-cheie ale bolilor netransmisibile şi ameliorarea eficienței serviciilor de sănătate din Republica Moldova.