A A A

 

Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a avut o întrevedere cu reprezentanții științei din Republica Moldova și România

Astăzi, Viorica Dumbrăveanu a avut o întrevedere cu acad. Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei, acad. Eva Gudumac, dr. hab. Sergiu Gladun, director al IMSP Institutul Mamei și Copilului și delegația română compusă din acad. Bogdan Simionescu, vicepreședintele Academiei Române și dr. Călin Deleanu, cercetător al Institutului de Chimie Macromoleculară “P. Poni” din Iași.

 

În cadrul întrevederii au fost puse în discuție prioritățile cercetării în domeniul medical, cât și viitoarele acțiuni de sprijin în consolidarea cooperării științifice moldo-române.

 

Acad. Ion Tighineanu a accentuat importanța cercetării în Republica Moldova și a colaborării moldo-române în acest domeniu. Programele bilaterale implementate până acum au permis dezvoltarea știintei spre o directivă sigură, cu rezultate înalte, realizarea lucrărilor comune de valoare, accesul tinerilor cercetători din Republica Moldova la infrastructura instituțiilor de profil din România.

 

Acad. Eva Gudumac a menționat faptul că dezvoltarea științei în sectorul medical, proiectele comune de cercetare care se efectuează la nivel molecular, celular și la nivel de prenaștere permit creșterea natalității și reducerea dizabilității.

 

Viorica Dumbrăveanu a apreciat dinamica relațiilor științifice moldo-române și a exprimat deschiderea spre o colaborare eficientă și promovare a cercetării pe agenda sistemului de sănătate. Totodată, ministrul a declarat că instituția pe care o conduce va depune tot efortul necesar pentru a susține cercetătorii din sectorul medical, cât și inițiativele Academiei de Științe a Moldovei în dezvoltarea științei.

 

Delegația română a apreciat activitatea institutelor de cercetare, prin care Republica Moldova este apreciată la nivel internațional, menționând că cercetarea științifică are nevoie de sprijin din partea Guvernului și poate fi un ambasador bun al țării, dacă este de calitate.