A A A

 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale (str. V. Alecsandri, 2, mun.Chișinău), anunţă concurs pentru suplinirea funcţiilor publice vacante din cadrul Aparatului central al ministerului

-          Șef Direcție, (fpc), Direcția politici în domeniul asistenței medicale spitalicești – 1 unitate

-          Șef, (fpc), Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor – 1 unitate;

-          Șef, (fpc), Serviciul audit intern – 1 unitate;

-          Consultant principal, (fpe), Direcția politici de protecție a drepturilor copilului și familiilor cu copii – 1 unitate;

-          Consultant superior, (fpe), Direcția politici de asigurare a egalității între femei și bărbați – 1 unitate;

-          Consultant superior, (fpe), Direcția politici în domeniul asistenței medicale primare, urgente și comunitare, (perioadă determinată) – 1 unitate;

-          Auditor intern, (fpe), Serviciul audit intern – 1 unitate.

 

lista  documentelor  necesare  și cerințele  funcțiilor