A A A

 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și USAID își intensifică eforturile privind dezvoltarea serviciilor de prevenție primară pentru copii și adolescenți în situații de risc

Consolidarea sistemului de prevenire a separării copiilor de mediul familial, dezinstituționalizarea copiilor, în special a celor cu vârsta până la 3 ani, prevenirea și combaterea violenței asupra copiilor au fost subiectele discutate astăzi, 2 martie curent, de către ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), Svetlana Cebotari și Reprezentanta USAID în Moldova, Karen Hilliard, în cadrul unei vizite de lucru.

 

Scopul vizitei a fost stabilirea priorităților de colaborare pe următoarea perioadă dintre USAID și MSMPS în domeniul protecției copilului, în special acordarea asistenței copiilor victime ale violenței în familie, ale traficului de ființe umane și creşterea accesului la servicii de prevenţie primară pentru copii şi adolescenţi în situații de risc, etc.

 

Svetlana Cebotari a mulțumit reprezentanților USAID pentru colaborare și asistența acordată Republicii Moldova, în prevenirea apariției riscurilor şi a asigurării bunăstării copilului, precum și prevenirea și combaterea violenței familiale.

 

La rândul său, Karen Hilliard a asigurat conducerea ministerului că USAID va sprijini în continuare ministerul în dezvoltarea și asigurarea tuturor serviciilor de protecţie a copilului în Republica Moldova, în acest sens va fi elaborat un plan pentru următorii 5 ani, axat pe două componente: prevenirea separăriii copiilor de familie și finalizarea procesului de dezinstituționalizarea copiilor.

 

În context, acordarea asistenței copiilor victime ale violenței în familie, creşterea accesului la servicii de prevenţie primară pentru copii şi adolescenţi în situații de risc și cooperarea intersectorială pentru prevenirea primară a riscurilor privind bunăstarea copilului, sunt domeniile în care își va concentra eforturile MSMPS cu suportul USAID.

 

În urma celor discutate, au fost identificate activitățile ce urmează a fi întreprinse în cadrul proiectelor în derularea ale USAID și anume, Studiul privind sănătatea și bunăstarea tineretului în Moldova „Sănătatea mea” în cadrul căruia, se vor colecta date privind violența aplicată copiilor și Proiectul MEASURE de întărire a capacităților guvernamentale în evaluarea, abordarea și monitorizarea reformei sistemului de îngrijire a copilului.