A A A

 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și UN Women Moldova vor continua colaborarea în domeniul asigurării egalității între femei și bărbați și prevenirea violenței împotriva femeilor

Asistența externă în domeniul asigurării egalității între femei și bărbați și prevenirea violenței împotriva femeilor, precum și semnarea unui Memorandum de înțelegere pentru următorii cinci ani, au fost temele discutate de către ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari și reprezentanta interimară a UN Women în Moldova, Asya Varbanova, la 29 ianuarie curent, în cadrul unei vizite de curtoazie.

 

„Domeniul egalității de gen și de prevenire a violenței în familie este unul prioritar pentru Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și apreciem colaborarea durabilă cu UN Women în Moldova, în atingerea obiectivelor comune, de a elimina violența împotriva femeilor, participarea femeilor în politică şi în procesele decizionale din Moldova și responsabilizarea acestora. Ne dorim implicarea tuturor actorilor cheie în acest domeniu, atât autoritățile publice centrale, locale și societatea civilă” a menționat Svetlana Cebotari.

 

La baza proiectului Memorandumului de colaborare care urmează a fi semnat, sunt 2 documente de politici: Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021 și documentul de politici de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie, pentru perioada 2018-2023 (document în proiect), iar rolul acestuia este de a avansa în implementarea acțiunilor planificate.

 

„Prin semnarea acestui Memorandum, noi doar vom formaliza relațiile de colaborare deja existente și vom asigura tot suportul și asistența necesară pentru implementarea Strategiilor, astfel încât, să reducem semnificativ violența împotriva femeilor și să asigurăm că femeile în Republica Moldova se pot bucura de drepturile lor” a subliniat, Asya Varbanova.

 

Acțiunile care urmează a fi întreprinse vor include: colaborarea cu instituțiile mass-media în promovarea comunicării non-violente, desfășurarea campaniilor de comunicare, consolidarea mecanismelor interinstituționale (unități gender, grupuri coordonatoare, grupuri la nivel local) sub egida Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

 

Menționăm că, UN Women de mai bine de 10 ani acordă suport Republicii Moldova în elaborarea și implementarea politicilor în domeniul creării condițiilor egale atât pentru femei, cât și pentru bărbați în procesul decizional, în câmpul muncii, dar și pentru reducerea violenței împotriva femeilor. Nota strategică a UN Women pentru Republica Moldova pentru perioada 2018-2022, reprezintă cadrul strategic de parteneriat și cuprinde trei arii de intervenții: femei la conducere, abilitarea economică și eliminarea violenței împotriva femeilor.