A A A

 

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale reiterează că combaterea fumatului reprezintă un deziderat important pentru asigurarea sănătăţii şi vieţii omului

În contextul articolului publicat de portalul web de ştiri „Mold-street.com” cu titlul „Ministerul Sănătăţii dăunează grav sănătăţii mediului de afaceri”, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale (MSMPS) susţine că problematica invocată în articolul menţionat este lipsită de temei și are intenția de dezinformare a publicului.

 

Analizând situaţia privind creşterea prevalenţei pacienţilor cu boli, a căror factor predominant este fumatul, cum ar fi boli cardiovasculare, cerebrovasculare, respiratorii obstructive cronice, diabet, ale aparatului digestiv, în special a cirozelor şi cancerului hepatic, cu răspândirea lor de 2 ori mai mare faţă de ţările europene, reducerea şi combaterea fumatului reprezintă una din principalele provocări a sănătăţii publice şi a securităţii demografice a ţării.

 

Ca rezultat, anual între 5000-6000 (cca. 12-14%) din totalul deceselor înregistrate, sunt din cauza bolilor cauzate de consumul tutunului, inclusiv peste 60% persoane de vârstă activă, mortalitatea în rândul bărbaţilor fiind de 2 ori mai mare decât a femeilor cu vârsta aptă de muncă, contribuind astfel la sporul natural negativ al populaţiei.

 

Cele menţionate, de asemenea aduc prejudicii economice enorme statului privind decesele premature ale persoanelor cu vârsta aptă de muncă, acordarea asistenţei medicale, costurile economice a productivităţii pierdute legate de tutun şi plata pensiilor din cauza dizabilităţii care se estimează la cca. 1830 mii. lei, ceea ce depăşeşte esenţial veniturile statului din comercializarea produselor din tutun.

 

Din cele expuse, reducerea şi combaterea fumatului şi a expunerii la fumul de tutun, reprezintă un deziderat important pentru asigurarea sănătăţii şi vieţii omului. Aceste prevederi sunt stipulate şi în art. 36 „Dreptul la ocrotirea sănătăţii” şi alin. (1) al art. 37 „Dreptul la un mediu înconjurător sănătos” din Constituţia Republicii Moldova, care prevede că ,,Fiecare om are dreptul la un mediu înconjurător neprimejdios din punct de vedere ecologic pentru viaţă şi sănătate”.

 

Reducerea şi combaterea fumatului pot fi posibile prin informarea populaţiei privind consecinţele fumatului pentru viaţă şi sănătate, în special prin imprimarea pe pachetele unitare pentru produsele din tutun a avertismentelor de sănătate combinate (textuale şi pictograme), în conformitate cu Regulamentul sanitar privind avertismentele de sănătate şi etichetarea produselor din tutun, a tutunului destinat rulării în ţigarete şi a produselor conexe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 613 din 01 august 2017, inclusiv şi în contextul realizării prevederilor Legii nr.278 din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului.

 

La fel, Republica Moldova conform angajamentelor, și-a asumat implementarea prevederilor Convenţiei-cadru privind Controlul Tutunului a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi transpunerii Directivei 2014/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor-membre în ceea ce priveşte fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de abrogare a Directivei 2001/37/CE, prevăzută de art. 114 al Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană.

 

MSMPS informează că, în conformitate cu punctul 3 din Hotărârea de Guvern nr. 613 din 01.08.2017, pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind avertismentele de sănătate și etichetarea produselor din tutun, a tutunului destinat rulării în țigarete şi a produselor conexe, începând cu data de 01 iulie 2018, este interzisă comercializarea stocurilor de produse din tutun și produse conexe fabricate până la 01ianuarie 2018, fără imprimarea pe pachetul unitar și ambalajul exterior al produselor din tutun a avertismentelor de sănătate combinate (textuale și pictograme).

 

Menționăm că, prin Decizia de inadmisibilitate a sesizării nr. 77a/2018 din 19 iunie 2018, Curtea Constituțională a Republicii Moldova a reiterat legalitatea acțiunilor întreprinse de MSMPS în vederea protecției populației de consecințele devastatoare ale consumului de tutun și ale expunerii la fumul de tutun asupra sănătății, mediului înconjurător, mediului social, prin implementarea unor măsuri de control al tutunului, cu scopul de a reduce constant și considerabil prevalența utilizării tutunului și a expunerii la fumul de tutun, conform angajamentelor asumate de către Republica Moldova odată cu ratificarea Convenției –cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului.