A A A

 

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale implementează proiectul “Dezvoltarea capacităţilor statistice pe baza datelor ce ţin de abilităţi”, finanţat de Banca Mondială în baza unui acord de grant.

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale implementează proiectul “Dezvoltarea capacităţilor statistice pe baza datelor ce ţin de abilităţi”, finanţat de Banca Mondială în baza unui acord de grant.

Obiectivul proiectului este consolidarea capacităților Guvernului Republicii Moldova în elaborarea politicilor în domeniul competenţelor şi ocupării, bazate pe analiza datelor privind competenţele forţei de muncă şi necesitățile pieței muncii.

Proiectul include următoarele componente:

  1. I.                   Revizuirea studiului angajatorilor privind cerere de competenţe
  • Evaluarea metodologiei actuale de colectare și analiza a datelor pentru elaborarea prognozei pieței muncii, și oferirea recomandărilor de îmbunătățire a procesului de colectare, analiză și diseminare a datelor.
  • Proiectarea și implementarea modulelor pentru măsurarea cererii pentru abilități cognitive și socio-emoționale ca parte a prognozei pieței muncii.
  • Îmbunătăţirea aplicaţiilor utilizate în procesul de colectare şi analiza datelor.

 

  1. II.                Implementarea studiului  privind oferta de competenţe și bariere de angajare a populației în vârsta de muncă.
  • Elaborarea instrumentelor ce măsoară oferta de abilități evaluate de angajatori, printre care: abilități cognitive și socio-emoționale.
  • Colectarea datelor în baza chestionarului care va include componente de evaluare a abilităților cognitive și socio-emoționale, precum și a barierelor de angajare la gospodării casnice. Realizarea studiului în baza unui eșantion reprezentativ de gospodării.

 

  1. III.             Consolidarea capacităților în analiza datelor şi elaborarea politicilor
  • Acordarea suportului în analiza rezultatelor studiilor privind cererea şi oferta de competenţe, elaborarea foii de parcurs pentru îmbunătăţirea procesului de colectare, analiză şi diseminare a datelor privind cererea şi oferta de competenţe, şi a planului de acţiuni pentru eliminarea neconcordanţei între cererea şi oferta de competenţe.
  • Instruirea angajaţilor Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă în analiza şi diseminarea datelor.

Perioada de implementare a proiectului este octombrie 2016 – iunie 2019.