A A A

 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a fost și este deschis pentru o colaborare eficientă cu reprezentanții mass-media dar solicită corectitudine și respectarea eticii jurnalistice în activitatea acestora

Cu referire la articolul publicat de Sănătate info http://sanatateinfo.md/News/Item/7948 și afirmațiile tendențioase publicate în articol, cît și a mesajului privat trimis de jurnalista Silvia Rotaru, Ministrului Svetlana Cebotari,

 

„D. Cebotari, sunt Silvia Rotaru de la SanatateINFO. As avea nevoie sa-mi raspundeți la cîteva întrebări legate de rujeolă. De ce în săptămâna precedentă ministerul nu a prezentat nicio informație privind rujeola, câți copii au fost vaccinați până acum. Câți copii sunt nevaccinați, câți din cei vaccinați merg la școală. Dacă ați sesizat cazuri de falsificare a certificatelor de vaccinare. Ce se vor întâmpla cu acești părinți, dar și medici? Mulțumesc. Aștept răspunsul astăzi de la dvs, altfel vom scrie că nu ați dorit să ne răspundeți. Zi frumoasă”

 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale amintește jurnalistei Silvia Rotaru despre prevederile legislative privind accesul la informații și normele etice ale jurnalistului:

 

Conform Legii Nr. 982, din 11.05.2000, privind accesul la informație, art. 15, spune că cererile scrise cu privire la accesul la informaţie vor fi înregistrate în conformitate cu legislaţia cu privire la registre şi petiţionare și vor fi examinate şi satisfăcute de funcţionarii publici responsabili de furnizarea informaţiilor, iar art. 16 din aceeași Lege, spune că informaţiile, documentele solicitate vor fi puse la dispoziţia solicitantului din momentul în care vor fi disponibile pentru a fi furnizate, dar nu mai tîrziu de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de acces la informaţie. Termenul de furnizare a informaţiei, documentului poate fi prelungit cu 5 zile lucrătoare de către conducătorul instituţiei publice dacă cererea se referă la un volum foarte mare de informaţii care necesită selectarea lor sau sînt necesare consultaţii suplimentare pentru a satisface cererea.

 

La fel, conform Hot. Nr. 694 din 30.08.2017 cu privire la organizarea și funcționarea MSMPS și a Hot. Nr. 1211 din 27.12.2010 cu referire la unitatea de informare şi comunicare cu mass-media a autorităţii administraţiei publice centrale, Serviciul de Informare și comunicare cu mass-media din cadrul MSMPS, are drept sarcină de a oferi suport informaţional şi consultativ reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă privind specificul domeniului de activitate a autorităţii, de a examina şi oferi răspunsuri la solicitările de informaţie adresate de către reprezentanţii mijloacelor de informare în masă din ţară şi de peste hotare, de a oferi asistenţă solicitanţilor, în baza cererilor de acces la informaţie, la identificarea şi obţinerea informaţiilor şi documentelor oficiale.

 

În context, menționăm că toate solicitările trebuie să fie realizate prin intermediul Serviciului de informare și comunicare cu mass-media. Considerăm lipsă de etică jurnalistică din partea Silviei Rotaru, prin modul de abordare și solicitare de informații.

 

Subliniem faptul că, jurnalista a fost rugată să trimită solicitarea prin intermediul Serviciului de informare și comunicare cu mass-media, ceea ce nu a realizat.

 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale reiterează deschiderea privind o comunicare eficientă și corectă cu reprezentanții mijloacelor de informare în masă.