A A A

 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a fost gazda Reuniunii III a Sub-Comitetului Republica Moldova – Uniunea Europeană privind cooperare economică și sectorială

La 13 decembrie curent, în cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a avut loc a treia Reuniune a Sub-Comitetului RM–UE privind cooperare economică și sectorială, Clusterul VI „Cooperarea în domeniul angajării în câmpul muncii, politici sociale, egalitate de șanse și sănătate publică”. Comitetul s-a întrunit cu scopul de a evalua nivelul de realizare a angajamentelor în domeniile de sănătate, politici ocupaționale, protecție și securitate socială în conformitate cu legislația comunitară.

 

La eveniment au participat secretarii de stat de la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), experți din cadrul Comisiei Europene, reprezentanți ai Delegației UE în Republica Moldova, precum și administrația instituțiilor medicale și sociale din subordine.

 

Subiectele de bază la reuniune au vizat realizările și progresul înregistrat pe domeniile de competență ale ministerului în implementarea Acordului de Asociere RM-UE, precum și provocările în atingerea acțiunilor strategice asumate.

 

Secretarul general de stat, Boris Gîlca, în calitate de co-președinte al reuniunii din partea Republicii Moldova a remarcat importanța expertizei sectoriale a experților europeni în elaborarea și implementarea politicilor în sănătate și celor sociale, atât în transpunerea cadrului legal național la cel european, cât și în realizarea reformelor demarate în domeniile gestionate de către MSMPS.

 

Reformele implementate în sănătatea publică, în asistența medicală primară, politicile de protecție socială și reforma sistemului de pensii au fost catalogate de partenerii din instituţiile europene ca reforme importante, iar pentru a asigura o dezvoltare sustenabilă a Republicii Moldova este necesară implementarea continuă a angajamentelor cu stabilirea activităților strategice.

 

Reprezentanţii instituţiilor europene au reiterat deschiderea de a acorda sprijin în realizarea acţiunilor programate pe plan naţional în domeniile monitorizate de Clusterul respectiv. Reuniunea a III a Sub-Comitetului VI RM-UE privind cooperare economică și sectorială s-a desfășurat în cadrul a celei de-a 14 sesiuni de lucru, în cadrul cărora s-a discutat despre consolidarea sistemului de sănătate publică și de asistență medicală din Republica Moldova, în special prin punerea în aplicare a reformelor, supravegherea epidemiologică și controlul bolilor transmisibile, fortificarea prevenirii și controlului bolilor netransmisibile.

 

Pe componentele ocuparea forţei de muncă, sănătatea și securitatea la locul de muncă, dialogul social, protecţia socială, incluziunea socială, egalitatea de șanse experții au discutat despre drepturile sociale și combaterea practicilor de discriminare, securitatea locurilor de muncă, reducerea sărăciei și consolidarea coeziunii sociale.

 

La finele reuniunii au fost discutate și definitivate prioritățile pentru 2019, care vor fi realizate inclusiv prin mecanismele de suport ale Uniunii Europene, cum ar fi participarea Republicii Moldovei la cel de-al III-lea Program de Acţiune al Uniunii Europene (EU Health Program). Au fost stabilite prioritățile și acțiunile necesare pentru fortificarea capacităților instituționale în combaterea rezistenței anti-microbiene, consolidarea activităților de prevenție și răspuns la bolile necomunicabile și consumul de tutun, extinderea cooperării transfrontaliere în sectorul transplantului de organe.

 

În domeniul social RM va va asigura continuitatea activităților inițiate și anume susținerea procesului de reformă a Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă, a Inspectoratului de Stat al Muncii, continuitatea reformelor sistemului de pensii, o prioritate a RM rămânând și negocierea acordurilor de securitate socială.