A A A

 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a dat start Concursului de selectare a APL care doresc să beneficieze de suport pentru integrarea perspectivei îmbătrânirii în strategiile de dezvoltare locală

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale lansează Concursul de selectare a APL care doresc să beneficieze de suport pentru integrarea perspectivei îmbătrânirii în strategiile de dezvoltare locală, consultarea vârstnicilor la nivel local și crearea organizațiilor de susținere reciprocă a vârstnicilor.

 

Concursul este organizat în conformitate cu Planul de acțiuni privind implementarea principiului îmbătrânirii active (2018-2021), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1477 din 20 decembrie 2017, și are ca scop sporirea gradului de participare a vârstnicilor la procesul de luare a deciziilor, sporirii angajării vârstnicilor pe piața muncii, creșterii accesului și calității serviciilor de educație și calificare profesională pentru persoanele din grupul de vârstă de 60+.

 

APL interesate de integrarea perspectivei îmbătrânirii în politicile de dezvoltare locală sau crearea organizațiilor de susținere reciprocă a vârstnicilor urmează să expedieze Ministerului o scrisoare-solicitare cu indicarea a 2 persoane desemnate: o persoana responsabilă de integrarea perspectivei vârstnicilor în politicile locale, iar altă persoană să fie desemnată în calitate de mobilizator comunitar pe bază de voluntariat, preferabil de vârsta de 60+.

 

APL-urile interesate să beneficieze de suport în realizarea iniţiativei de consultare a vârstnicilor la nivel local urmează să expedieze o scrisoare-solicitare Ministerului până la data de 31 iulie 2018, pe suport de hîrtie, cît și în format electonic la adresa: aliona.cretu@msmps.gov.md.