A A A

 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Socială dezminte informația publicată de sănătateinfo.md cu privire la majorarea salariilor medicilor

Noul mecanism de salarizare a angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală a fost implementat începând cu 01 iulie 2016.

 

Respectiv, în cadrul audierilor parlamentare pe marginea subiectului vizat a fost prezentat procentul de majorare cu 30% a salariilor angajaților. Acest procent a rezultat prin raportarea salariilor medii obținute în anul 2017, la salariile medii din perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2016, reglementat prin Hotărârea de Guvern nr.1593 din 29.12.2003 ”Despre aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorie de asistență medicală ”, în vigoare, până la implementarea noului mecanism de salarizare.

 

Potrivit Raportului privind executarea Fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2017, datele privind majorarea salariilor medii ale medicilor cu 11 la sută rezultă din raportarea valorii salariilor din anul 2017, pentru tot anul 2016, și numai din Fondurile Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală.

 

Precizăm că, angajații instituțiilor medico-sanitare sunt remunerați și din contul altor venituri (mijloace financiare din prestarea serviciilor medicale contra plată). Astfel, datele Ministerului includ plățile din toate sursele de venit salarial. Reflectând aceeași perioadă de referință (anul 2017 la tot anul 2016), indicatorul de creștere anuală a salariului în mediu, pentru angajați fiind 15,8%, pentru medici constituie 13,4% (11,4% din FOAOM+2% alte venituri).

 

Menționăm că, în anul 2016, salarizarea angajaților instituțiilor medico-sanitare încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală s-a realizat în baza a 2 mecanisme diferite (01 ianuarie-30 iunie după prevederile HG nr. 1593 din 29.12.2003 și de la 01 iulie-31 decembrie conform HG nr.837 din 06.07.2016). Respectiv, raportarea mărimii salariului mediu pentru anul 2017, cu mărimea salariului mediu pentru anul 2016, nu poate servi ca bază de apreciere a rezultatului noului mecanism de salarizare.

 

De asemenea, urmare a aprobării Hotărîrii Guvernului nr.301 din 04.04.2018 ”Cu privire la modificarea și completarea Hotarîrii Guvernului nr.387 din 6 iulie 2016”, salariile de funcție pentru personalul instituțiilor medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală au fost indexate cu 4,1%, începând cu 1 aprilie 2018.

 

Pornind de la cele menționate, constatăm că în materialul publicat la 21 iunie curent, de portalul sănătateinfo.md, sunt utilizate date extrase din diferite contexte și rapoarte, necomparabile din punct de vedere a metodologiilor aplicate în determinarea acestora, conducând în eroare opinia publică. MSMPS este deschis pentru a oferi toate informațiile solicitate și de a avea o colaborare eficientă cu mass-media.