A A A

 

Memorandum de colaborare în domeniul protecției copilului, între Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și CCF/ HHC Moldova

Astăzi, 31 ianuarie curent, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și AO CCF/HHC Moldova au semnat un Memorandum de colaborare în domeniul protecției drepturilor copilului, axat în special pe desfășurarea activităților de dezinstituționalizare, prevenirea separării copiilor de mediul familial şi stoparea graduală a instituționalizării, în special a copiilor cu vârsta 0-3 ani.

 

Conform documentului, părțile urmează să coopereze pentru dezvoltarea și diversificarea serviciilor pentru copiii cu vîrsta 0-3 ani și familiilor acestora. În acest sens, urmează să coopereze la revizuirea cadrului normativ privind specializarea Serviciului de Asistență Parentală Profesionistă pentru plasamentul copiilor cu vârsta de 0 - 3 ani și copiilor cu dizabilități, să coopereze la elaborarea cadrului normativ privind organizarea și funcționarea centrului de zi pentru copii cu vârsta de 4 luni – 3 ani și la dezvoltarea serviciului respectiv la nivel local.

 

De asemenea, o acțiune importantă care urmează a fi realizată de ambele părți este extinderea modelului nou de vizite la domiciliu a copilului sănătos 0-3 ani, la nivel național și să asigure integrarea în modelul respectiv a procedurilor și instrumentelor de cooperare intersectorială pentru prevenirea primară a riscurilor privind bunăstarea copilului.

 

„Apreciez înalt colaborarea pe care am avut-o și o avem cu CCF Moldova în procesul de dezinstituționalizare a copiilor, unul dintre principalii parteneri din sectorul neguvernamental care a contribuit la lansarea, promovarea și implementarea reformei de dezinstituționalizare. Sper ca împreună vom reuși să instituționalizăm Centrul de zi pentru copii cu vârsta de 4 luni – 3 ani, care este un serviciu foarte necesar și care și-a dovedit eficiența în mun. Chișinău”, a declarat ministrul Svetlana Cebotari.

 

Președintele CCF Moldova, Liliana Rotaru, a menționat că toți copii trebuie să trăiască în familii, iar în acest sens, vor depune toate eforturile în susținerea autorităților publice locale și centrale privind prevenirea separării copiilor de familii și crearea serviciilor alternative de îngrijire.

 

Menționăm că, Memorandumul este încheiat pentru perioada ianuarie 2018-decembrie 2021.