A A A

 

Membrii familiilor veteranilor beneficiază de măsuri suplimentare de protecție socială

Astăzi, în ședință de Guvern, au fost aprobate măsuri suplimentare de protecție socială a membrilor familiilor celor căzuți pe câmpul de luptă, a persoanelor cu dizabilități de pe urma războiului decedați și a membrilor familiilor participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl decedaţi.

 

Astfel, începând cu 1 ianuarie curent, soții/soțiile și părinții participanţilor la cel de-al doilea război mondial sau la acţiuni de luptă în timp de pace căzuţi la datorie, ai persoanelor cu dizabilităţi decedate de pe urma războiului, ai participanţilor decedați la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, beneficiază de alocații lunare de stat, fiind exclusă condiționalitatea de a fi nerecăsătorit – pentru soții/soțiile persoanelor menționate precum și a de a fi „inapți de muncă” atât pentru soți/soții, cât și pentru părinții acestor persoane.

 

Pentru implementarea proiectului sunt necesare circa 1,4 mil lei, mijloace financiare acoperite din contul și în limita sumei transferurilor de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat.

 

Menționăm că, conform datelor Ministerului Apărării, în evidență sunt 142 de persoane din categoriile vizate, din care 83 de văduve a celor căzuți în Afganistan și la Nistru și 59 de mame/tați a celor căzuți pe câmpul de luptă, care cad sub incidența acestor condiționalități. Totodată, conform informației prezentate de către AO „Uniunea Cernobîl din Moldova” 283 de văduve ai participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl nu beneficiază de alocația lunară de stat.