A A A

 

Membrii Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane s-au întrunit în ședință

La 16 iulie curent, membrii Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane s-au întrunit în cea de-a doua ședință din anul curent, prezidată de secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tatiana Molcean, în cadrul căreia au discutat despre asistența și protecția victimelor TFU pentru I semestru 2018 și prin prisma realizării recomandărilor Raportului Departamentului de Stat al SUA privind situația traficului de persoane și provocările existente în acordarea asistenței victimelor traficului de copii cu comportament deviant.

 

Ambasada SUA în Moldova a menționat aspectele generale despre Raportul Departamentului de Stat al SUA privind situația traficului de persoane, ediția 2018, axându-se pe constatările de bază și recomandările pentru Republica Moldova. A fost remarcată avansarea cu o treaptă a Moldovei în clasamentului Raportul menționat, iar autoritățile naționale au fost încurajate pentru a spori eforturile în domeniu.

 

Prin prisma realizării recomandărilor Raportului Departamentului de Stat al SUA au fost prezentate rezultatele activității pentru primele 6 luni ale anului 2018 și perspective pe segmentele investigare, urmărire penală, asistența și protecția victimelor traficului de ființe umane de către Centrul pentru combaterea traficului de persoane, Procuratura Generală și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

 

„Recomandările Raportului Departamentului de Stat al SUA privind situația traficului de ființe umane, se regăsesc inclusiv și în Planul de acțiuni pentru anii 2018-2020 al Strategiei naționale de prevenire și combatere a traficului de ființe umane pentru anii 2018-2020”, a declarat secretarul de stat al MSMPS, Viorica Dumbrăveanu.

 

Aceasta a menționat că în primul trimestru al 2018, din numărul total de 32 victime ale TFU: 25 victime sunt femei și 7 sunt bărbați, toți au beneficiat de asistenţă socială, 31% - asistenţă medicală, 31% - asistenţă juridică, 25 % - asistență psihologică şi 3 % (1 victimă) -profesionalizare.

 

Un alt subiect important pentru Republica Moldova și discutat în cadrul ședinței, s-a referit la desemnarea experților în vederea suplinirii poziţiei de membru al Grupului de experţi privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane (GRETA) și situația actuală a concursului național. Potrivit regulilor de procedură ale GRETA, la data de 31 decembrie 2018 expiră mandatul a 7 din cei 15 membri actuali ai GRETA. Prin urmare, 43 ţări părţi la Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, inclusiv Republica Moldova, au fost invitate să nominalizeze candidaţi pentru alegerile care vor avea loc la Strasbourg, la data de 9 noiembrie 2018.

 

Membrii Comitetului au reconfirmat angajamentele asumate în prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, precum și intensificarea eforturilor în realizarea politicilor naționale și recomandărilor evaluatorilor internaționali în a doua jumătate a anului 2018.

 

De asemenea, instituțiile publice vizate vor implementa Planul de acțiuni 2018-2020 și vor include în planurile instituționale acțiuni suplimentare în vederea realizării tuturor recomandărilor Raportul Departamentului de Stat al SUA.

 

La eveniment au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova, parteneri internaţionali şi membri ai organizaţiilor non-guvernamentale de profil.