A A A

 

Mediatorii comunitari instruiți pentru a oferi asistență beneficiarilor de etnie romă și preveni traficul de ființe umane

În perioada 12-13 decembrie curent, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu susținerea Organizației Internaționale pentru Migrație în Moldova și UN Women Moldova, au organizat seminarul de instruire  „Rolul mediatorilor comunitari în soluționarea cazurilor de trafic de ființe umane (TFU) și violență în familie, în localitățile compact sau mixt populate de romi”.

 

Evenimentul a întrunit mediatori și asistenți sociali din următoarele raioane: Rîșcani, Soroca, Florești, Strășeni, Nisporeni, Bălți, Ștefan-Vodă, Drochia, Hîncești, Călărași, Cimișlia.

 

Scopul instruirilor a fost de a consolida capacitățile specialiștilor atît pe aspecte teoretice, cît și practice în asistența beneficiarilor de etnie romă. În acest sens, au fost abordate următoarele subiecte:

• mecanismul instituțional de coordonare și monitorizare a politicilor naționale de prevenire și combatere a TFU;

• funcționarea Sistemului Național de Referire pentru victime și potențiale victime ale traficului de ființe umane;

• evoluția și tendințele fenomenului TFU;

• implementarea Acordurilor de readmisie în Republica Moldova;

• cadrul legislativ și de politici în domeniul violenței în familie;

• aspecte practice de lucru în cadrul echipei multidisciplinare;

• cadrul legal și de politici în domeniul egalității de gen;

• schimbarea în procesul de finanțare a mediatorilor comunitari;

• organizarea accesului la servicii medicale. Măsuri de prevenire și depistare precoce a maladiilor;

• politici în domeniul protecției sociale.

Totodată, seminarul de instruire a servit și drept platformă de dialog între participanți și reprezentanții administrației publice centrale în vederea identificării dificultăților întîmpinate de populația de etnie romă la nivel de comunitate, precum și a posibilităților de soluționare a acestora.