A A A

 

Mecanismul de implementare a pachetului minim de servicii sociale discutat cu reprezentanții direcțiilor asistență socială și protecție a familiei

În cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, astăzi s-a desfășurat o ședință cu reprezentanții direcțiilor asistență socială și protecție a familiei cu scopul de a informa autoritățile publice locale de nivelul II despre mecanismul de implementare a pachetului minim de servicii sociale.

 

Menționăm că, Guvernul a aprobat pachetul minim de servicii sociale, care în anul 2018 include următoarele servicii: sprijin familial pentru familiile cu copii, asistență personală, suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate.

 

În acest context, direcțiilor asistență socială și protecție a familiei li s-a solicitat să prezinte deciziile de instituire a serviciilor sociale, să utilizeze mijloacele financiare strict pentru serviciile sociale incluse în pachetul minim, să prioritizeze pe termen imediat finanțarea serviciului sprijin pentru familiile cu copii în scopul asigurării școlarizării copiilor din familiile în situație de risc.