A A A

 

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Șef, Direcția politici în domeniul asistenței medicale spitalicești

 1. Cușmir Ludmila
 2. Lupu Svetlana

Șef, Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor

 1. Galaicu Valeriu
 2. Munteanu Viorel
 3. Ungureanu Sergiu

Șef, Serviciul audit intern

 1. Ursachi Alexandru
 2. Zubcova Elena
 3. Bulat Inga
 4. Slobodeanu Victor

Consultant principal, Direcția politici de protecție a drepturilor copilului și familiilor cu copii

 1. Botnari Galina
 2. Levința Natalia
 3. Olga Zaharia

Consultant principal, Direcția politici în domeniul sănătății publice

 1. Dascalov Alexandru

Candidaţii care au fost admişi pentru participare la concurs sânt invitați pentru susținerea probei scrise pe data de 20 decembrie 2019, orele 09.00, sala mare (et.II) a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, str. Vasile Alecsandri 2, mun. Chișinău.

 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale prelungește termenul de depunere a dosarelor până la data 06 ianuarie 2020, pentru funcția de consultant superior, Direcția politici de asigurare a egalității între femei și bărbați-1 unitate.

 

NOTĂ: *Persoanele care au depus dosarul de concurs prin postă sau e-mail urmează să prezinte originalele documentelor la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.