A A A

 

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

 

Șef, (fpc), Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor

 1. Ichim Valentina
 2. Dînga Ion
 3. Galaicu Valeriu
 4. Goncear Veronica

 

Șef, (fpc), Serviciul audit intern

 1. Morozov Nicolae
 2. Bulat Inga

 

Șef, (fpc), Serviciul de informare și comunicare cu mass-media

 1. Guțu Andrei
 2. Istrati Veronica
 3. Buimescu Carolina
 4. Rudenco Svetlana
 5. Blănaru Diana
 6. Perțeva Maria

Consultant principal, (fpe), Direcția politici de protecție a drepturilor copilului și familiilor cu copii

 1. Barbarov Igor
 2. Roșca Tatiana
 3. Cioinac Neonila
 4. Țurcan Tiatiana
 5. Teacă Diana
 6. Mamolea Elena
 7. Doroșenco Mariana
 8. Cușmir Ludmila
 9. Danilov Eugeniu
 10. Sîci Alexei
 11. Gaideu Constanța
 12. Prozorovschi Andrei
 13. Conovali Natalia

Consultant principal, (fpe), Serviciul de informare și comunicare cu mass-media

 1. Bădulescu Virginia
 2. Moraru Daniela
 3. Belinschi Ala
 4. Tataru Ana
 5. Vatavu Iulia
 6. Buimescu Carolina
 7. Danu Victoria

 

Consultant principal, (fpe), Serviciul politici demografice, perioadă determinată)

 1. Prozorovschi Andrei
 2. Harea Victoria
 3. Gotmaniuc Olga
 4. Blănaru Diana
 5. Bîlici Aurelia

Consultant superior, (fpe), Direcția politici în domeniul asistenței medicale primare, urgente și comunitare (perioadă determinată)

 1. Catanoi Natalia
 2. Grosu Stanislav

 

Candidaţii care au fost admişi pentru participare la concurs sînt invitați pentru susținerea probei scrise pe data de 02 august 2019, orele 13.00, sala mare (et.II) a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, str. Vasile Alecsandri 2, mun. Chișinău.

 

 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale prelungește termenul de depunere a dosarelor pînă la data 07 august 2019, inclusiv, pentru funcția de consultant principal, (fpe), Direcția politici în domeniul sănătății publice – 1 unitate.

 

 

 

 

 

 

NOTĂ: *Persoanele care au depus dosarul de concurs prin postă sau e-mail urmează să prezinte originalele documentelor la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.