A A A

 

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

 

Consultant principal, Direcția politici de protecție a drepturilor copiilor și familiilor cu copii:

 

1. Svetlana Chirtoca

2. Aurica Țurcanu

3. Natalia Stiharu

4. Maria Beregoi

 

Consultant principal, Secția financiar - administrativă:

1. Raisa Volentiri

 

Consultant principal, Serviciul informare și comunicare cu mass media:

 

1. Maria Dastic

2. Marina Procopi

 

Consultant principal, Serviciul tehnologiei, informației și comunicațiilor

 

1. Valentina Madan

 

Auditor intern, Serviciul auditor intern:

 

1. Roman Sîrbu

 

Candidaţii care au fost admişi pentru participare la concurs sînt invitați pentru susținerea probei scrise pe data de 11 ianuarie 2019, orele 13.00, sala mare (et.II) a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, str. Vasile Alecsandri 2, mun. Chișinău

 

NOTĂ: *Persoanele care au depus dosarul de concurs prin postă sau e-mail urmează să prezinte originalele documentelor la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.