A A A

 

La 28 de ani de la ratificarea Convenției ONU pentru drepturile copilului, Republica Moldova are rezultate pozitive în sistemul de protecție a copilului

În fiecare an la data de 20 noiembrie, comunitatea internaţională celebrează adoptarea, de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, a Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului, care este un instrument esenţial pentru promovarea şi protecţia drepturilor tuturor copiilor și stabileşte standarde internaţionale de grijă, tratament şi protecţie a persoanelor sub vârsta de 18 ani.

 

Odată cu ratificarea acestui tratat, Republica Moldova s-a angajat să protejeze copiii de orice gen de discriminare, să le asigure o bună securitate socială și condiții pentru dezvoltare intelectuală și fizică, protecția fiecărui copil devenind o prioritate pentru Guvern.

 

Această aniversare, constituie un motiv de analiză și evaluare a progreselor atinse la capitolul drepturile copilului, de identificare a problemele nesoluționate şi acţiunilor care urmează a fi înreprinse pentru a asigura faptul că promisiunile Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului să devină realitate pentru toţi copiii.

 

Republica Moldova a înregistrat un progres considerabil în ultimiii 10 ani în domeniul protecției și promovării drepturilor și anume în dezvoltarea sistemului de îngrijire a copiilor în situaţii de dificultate, eficientizarea sistemului de prevenire a separării de mediul familial, crearea unui sistem educațional eficient bazat pe principii de echitate, egalitate, diversitate și prevenirii discriminării. Eforturile și rezultatele țării noastre au fost apreciate înalt de membrii Comitetului ONU în domeniul protecției copilului, la cea de-a 76 sesiune a Comitetului ONU pentru drepturile copilului din acest an.

 

Printre principalele priorități ale Guvernului în domeniul protecției copilului pentru următorii ani sunt: consolidarea serviciului de sprijin familial, dezvoltarea modului de protecție a copiilor în situație de risc, dezvoltarea programelor de intervenție timpurie și creșterea numărului de servicii alternative îngrijirii, implementarea programului național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități 2017-2022, crearea serviciilor educaționale pentru categoriile vulnerabile de copii, prevenirea şi combaterea violenţei, neglijării şi exploatării copiilor, promovarea practicilor nonviolente în creşterea şi educarea copiilor etc.

 

Menționăm că Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului a fost adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 20 noiembrie 1989. Până în prezent, Convenţia a fost adoptată de 194 de ţări, membre ale Naţiunilor Unite (cu excepţia SUA si a Somaliei). Orice stat care semnează Convenţia îi recunoaşte conţinutul, se obligă să îl respecte şi să îl aplice în mod corespunzător. Republica Moldova a ratificat acest tratat la 12 decembrie 1990.