A A A

 

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei continuă programul de transferuri sociale în formă monetară numit „Ajutor social”, lansat în anul 2008, cu scopul susținerii familiilor cu venituri mici. Programul are două componente de bază – ajutorul social şi ajutorul pentru perioada recea a anului (APRA). APRA este o prestație complementară ajutorului social, care se acordă lunar (în perioada noiembrie-martie) într-o sumă fixă aprobată de Guvern, familiilor a căror venit este mai mic decât nivelul venitului lunar minim garantat. Dreptul la stabilirea ajutorului social și APRA o are doar Direcţia/Secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei (D/SASPF), iar cererea pentru acordarea ajutorului social se depune exclusiv la asistentul social din primărie. Printr-o singură cerere, D/SAPF examinează posibilitatea acordării dreptului la ambele prestații.