A A A

 

Instituirea „Liberei practici a medicului de familie” a fost votată de Parlament în a doua lectură

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea a unor acte legislative, care reglementează activitatea Asistenței Medicale Primare, prin instituirea „Liberei practici a medicului de familie” a fost votat de Parlament în cea de-a doua lectură.

 

În context, medicul de familie va putea să-și exercite profesiunea independent sau în calitate de angajat la prestatori de asistență medicală primară.

 

Documentul va contribui la sporirea rolului și imaginii medicului de familie în sistemul de sănătate, în special pentru tinerii specialiști, la acoperirea cu medici de familie în zonele rurale, creșterea calității serviciilor medicale primare și sporirea încrederii pacientului în medicul său de familie.

 

Conform proiectului, medicul de familie își poate alege individual una din formele de activitate propuse:

 

- cabinetul individual al medicului de familie (fondat de un singur medic de familie titular al practicii);

- centrul medicilor de familie (fondat de doi și mai mulți medici de familie titulari ai practicilor);

- angajat în cadrul unui prestator de asistență medicală primară existent.

 

Practica medicului de familie va fi atribuită unui medic de familie, pe bază de concurs organizat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și va reprezenta un sector teritorial delimitat, care cuprinde după caz una sau mai multe localități, străzi, case sau blocuri, cu o populație ce se încadrează în normativele recomandate. Finanțările vor fi oferite în funcție de numărul de pacienți, dar și de serviciile prestate suplimentar.

 

Cabinetul individual al medicului de familie și centrul medicilor de familie își vor putea desfășura activitatea în continuare în spațiile din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice, puse la dispoziție prin comodat de autoritățile administrației publice locale și centrale, ori vor putea activa în alte spații private proprii sau luate în locuțiune.

 

De asemenea, proiectul prevede reglementări privind înregistrarea la medicul de familie, concursul inițial de atribuire a practicii medicului de familie, instruirea medicilor, acordarea stimulentelor, asigurarea socială obligatorie și asigurarea obligatorie de asistență medicală, pentru cei ce vor iniția forme noi de activitate profesională independentă.

 

Totodată, o noutate este că toți absolvenții studiilor postuniversitare de rezidențiat și ai învățământului mediu medical și farmaceutic, care acceptă activitatea în localitățile rurale, indiferent de prestator public sau privat, vor beneficia de aceleași înlesniri.

 

Menționăm că, libera practică a medicului de familie va exista în paralel cu sistemul existent. Iar implementarea proiectului va asigura condiţii mai bune de activitate pentru medicii de familie, va optimiza cheltuielile sistemului de sănătate și contribui la îmbunătățirea calității serviciilor medicale.